Perussuomalaiset huolestui pakolaisista – nimittäin ”tuulivoimapakolaisista”

Sukeltavien kannatuslukemien parissa kärvistelevä Perussuomalaiset hakee nyt lisävauhtia huuhaasta, tällä kertaa tuulivoimaan liittyvästä huuhaasta. Sosiaalisessa mediassa levisi viikonvaihteessa Suomen Uutisten räväkästi otsikoitu juttu: Kymmenet perheet paenneet teollisen mittakaavan tuulivoimaloiden infraäänisaastetta – altistumisalueella 650 000 suomalaista.

dom-quixote

Tämä ei varsinaisesti ole mikään jymyjuttu, puolue kun on kunnostautunut pseudotieteellisen hömpän kanssa veljeilyssä aikaisemminkin:

Tällä kertaa Persujen agendalla on siis tuulivoiman terveysvaikutuksiin liittyvä huuhaa. Työmies Matti Putkonen julistaa muun muassa:

Tuulivoimaloiden infraäänen altistumisalueilla on jo nyt oireiltu vakavasti. Kymmeniä perheitä on jo joutunut jättämään kotinsa sairastumisen takia. Vakavalla altistumisalueella elää tällä hetkellä 650 000 henkeä, toteaa työmies Matti Putkonen.

Ja:

Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana altistumisalueella oleville asukkaille on ilmennyt vakavia oireita mm. sydän- ja verikiertoelimistön oireet mm. infarktit sekä verenpaineen vaihtelu tuulivoimatuotannon vaihtelun mukaan, oppimisvaikeudet ja kehityshäiriöt, epilepsian ym. keskushermostollisten sairauksien paheneminen. Sairastumisten syy-yhteyden teollisten tuulivoimaloiden infraäänisaasteeseen ovat asukkaat konkreettisesti omalla kehollaan todentaneet.

Viimeisessä lauseessa Putkonen osuu huuhaa-ajatusmaailman ytimeen: tärkeintä ei ole tieteellinen näyttö vaan oma kokemus. Tautilista lienee vedetty hihasta, samoin lukema ”kymmenistä perheistä”. Yksittäisiä tapauksia on varmasti ollut, mutta yhteys tuulivoimaan on vähintäänkin kiistanalainen.

Mukaan vedetään myös sisäilmaongelmat:

Nyt on tunnustettava tosiasiat ja kunnissa on rakennusmääräyksillä sallittava vain luonnollisen ilmanvaihdon asunnot ja kaavamääräyksillä estettävä suurten tuulivoimaloiden rakentaminen alle 10 km päähän asunnoista ja eläinsuojista.

Ihan niin kuin ”luonnollisen ilmanvaihdon asunnoissa” ei voisi olla hometta. Ja mistä 10 kilometriä on vetäisty? Putkosen hihasta? Ja entä eläinsuojat? Viitataanko tässä kenties Eija-Riitta Korholan levittämään legendaan kanojen räjähtäneistä silmistä?

Tuulivoiman vaikutukset ovat monimutkaisempi juttu kuin vaikkapa kännykkäsäteilyn perusteeton pelko: tuulivoimalat todella pitävät melua ja liian kova melu on terveyshaitta (tosin niin on liian kova mikroaaltosäteilykin – en minäkään päätäni mikroaaltouuniin laittaisi). Vaikkei melu olisi terveydelle muuten vaarallista, se voi ärsyttää ja nostaa stressitasoa. Jos aihe kiinnostaa enemmän, Työterveyslaitoksen raportissa asiasta kerrotaan selkokielellä ja sieltä löytyy lisää kaiveltavia lähteitä. Tuulivoima ei kuitenkaan ole mikään uusi keksintö, ja kuten aiemmin kirjoitin, jos tuntuvia terveyshaittoja olisi, niistä olisi jo näyttöä. Mutta kun sitä ei ole.

Tuulivoimaa voi kritisoida ja arvioida ihan niin kuin ydin- ja vesivoimaakin, mutta sen pitää perustua asia-argumentteihin, ei turhien pelkojen lietsomiseen kuten Putkonen tekee. Lietsominen voi pahimmassa tapauksessa synnyttää lisää oireita.

* Hyllyttämä = Valvira on rajoittanut kyseisen lääkärin oikeutta hoitaa kilpirauhaspotilaita. Tapauksia on muitakin, ja rajoitukset voi halutessaan tarkistaa itse Valvirasta.

Tuulivoimalaherkkyys! Alunperin leikillään heitetty höpöhöpö ryömii kolostaan

Tein keväällä 2014 haastattelua sähköyliherkkyyttä koskevaan lehtijuttuun. Haastattelin muun muassa dosentti Markku Sainiota, joka kommentoi:

Huolestuneisuus vaaralliseksi koetuista ympäristötekijöistä ei tule vähenemään vaan lisääntymään. Mikä seuraavaksi, ”tuulivoimalaherkkyys”?

Sitaatti ei päätynyt lopulliseen juttuun asti koska merkkimäärärajan takia piti tiivistää, mutta se palasi mieleeni kun kaveri vinkkasi, että paikallislehti Sampo (numero 23.4.2015) kirjoittaa seuraavaa:

Tuulivoimaloiden pidemmän aikavälin vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin ei ole tutkittu.

Tämä on kuin suoraan mobiilisäteilyaktivistien puheista. Mutta pitääkö tuo paikkansa?

Riittävän kovalla melulla on terveyshaittoja, se on tutkittu fakta. Tämän takia ympäristömelulle on asetettu raja-arvoja, ja niitä myös valvotaan: Kiuruvedellä viranomaiset puuttuivat liian äänekkääseen maalämpöpumppuun.

Oma lukunsa ovat ihmisten subjektiivisen kokemukset: asuin aikanaan 70-luvulla rakennetussa kerrostalossa ja olin taloyhtiön hallituksessa, jossa sai seurata aitiopaikalta erilaisten ”meluherkkien” ihmisten edesottamuksia. Milloin joku häiriintyi kylmäkellarin kompressorista (jonka melu alitti viranomaisten raja-arvot tuntuvasti) ja milloin pyykkituvassa liikkuminen klo 21 jälkeen aiheutti kitinää asukkaassa, joka oli muuttanut omakotitalosta 70-luvun ”pahvikerrostaloon”.

Mutta takaisin tuulivoiman terveysvaikutuksiin ja tutkimuksen puutteeseen. Tuulivoimaa on käytetty esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa pitkään ja paljon – eikö sielläkään muka ole tutkittu? Tuulivoimaloiden melusta keskusteltiin viime vuonna myös Hesarin yleisönosastolla. Pari yliopistotutkijaa kirjoittavat (HS Mielipide 9.10.2014, lihavointi minun):

Tuu­li­voi­ma­lan ää­neen voi liit­tyä mi­tat­ta­vis­sa ole­van ää­nen­pai­ne­ta­son ohel­la kui­ten­kin myös koet­tu­ja ter­veys­hait­to­ja, jot­ka voi­vat käy­tän­nös­sä ol­la jo­pa häi­rit­se­väm­piä. Ul­ko­mail­la teh­dyn tut­ki­muk­sen pe­rus­teel­la tuu­li­tur­bii­nin ää­nen häi­rit­se­vyys kor­re­loi hei­kos­ti pel­kän ää­nen­pai­ne­ta­son tai etäi­syy­den kans­sa. Tä­hän voi ol­la mo­nia syi­tä. Ha­vait­si­jan asen­ne tuu­li­voi­maan tai elin­ym­pä­ris­tön­sä me­lua koh­taan vai­kut­taa eni­ten.

Eli tuulivoima ahdistaa jos sitä pitää hippien turhana haihatteluna? Vähän niin kuin maahanmuuttajan naama ärsyttää rasistia. Tutkijat jatkavat:

Si­tä, mi­ten ää­nen eri­tyis­piir­teet, ku­ten mer­ki­tyk­sel­li­nen sy­kin­tä ja ka­pea­kais­tai­set ää­ni­kom­po­nen­tit, vai­kut­ta­vat ih­mi­sen ko­ke­muk­seen, ei ole juu­ri tut­kit­tu. Suo­ma­lais­ten ko­ke­muk­sia tuu­li­voi­man ää­nis­tä pi­täi­si kar­toit­taa ja nii­den suh­det­ta mi­tat­tui­hin me­lu­ta­soi­hin ja ää­nen eri­tyis­piir­tei­siin sel­vit­tää.

Eli: tutkimusta tarvitaan. Jos tuulivoimaloista aiheutuisi tuntuvia terveyshaittoja, niistä olisi jo todisteita muista maista. Pitkän aikavälin terveysvaikutuksen selvittäminen vaatii pitkää aikaväliä, ja olisi typerää jarrutella tuulivoiman hyötyjä vain mahdollisen pienen riskin takia.

Vielä loppukevennys: itse kannatan tuulivoimaa, mutta se ei estä repeilemästä tälle kuvalle, jonka bongasin TKK:n sähköosaston vessanseinältä joskus vuosituhannen alussa:

tuulivoima-aktivisti