Erehtymättömät viranomaiset

Viime aikoina olen huomannut, että iso osa kansalaisista pitää viranomaisia erehtymättöminä. Tämä ei tetenkään koske kaikkia viranomaisia, vaan ainoastaan maahanmuuttovirasto Migri on erehtymätön. Usein samat ihmiset, jotka jatkuvasti haukkuvat vaikkapa työvoimaviranomaisten, Kelan, sosiaalitoimen, poliisin ja tuomioistuinlaitoksen päätöksiä virheellisiksi, lainvastaisiksi ja muutenkin kaikin puolin kelvottomiksi, ovat yllättäen sitä mieltä, että kaikki Migrin tekemät kielteiset turvapaikkapäätökset ovat ehdottomasti lain mukaisia ja kaikin puolin oikeudenmukaisia.

Samat ihmiset ovat myös sitä mieltä, että nämä Migrin ehdottomasti oikeat kielteiset päätökset on pantava välittömästi täytäntöön, eikä niistä tarvitsisi olla valiotusoikeutta. Mitä sitä näin selvästä päätöksestä valittamaan. Voi vain kuvitella millaisen metelin he nostaisivat, jos joku ehdottaisi valittamisen kieltämistä  Kelan tekemistä toimeentulotukipäätöksistä. Tai jos vaikkapa vain valitusaikaa lyhennettäisiin mitenkään perustelematta kolmasosalla. Näin tehtiin vähin äänin viime kesänä Migrin antamille kielteisille turvapaikkapäätöksille.

Migri on siis erehtymätön viranomainen. Asiaan ei vaikuta se, että Migri rekrytoi nopeasti uusia turvapaikkahakemusten käsittelijöitä ja laittoi heidät vajavaisella perehdyttämisellä suoraan töihin. Sen seurauksena jotkut päätökset ovat näyttäneet ristiriitaisilta ja copy paste -menetelmällä tehdyiltä. Joihinkin päätöksiin on kopioitu tekstiä ihan toisesta tapauksesta ja joskus päätöksissä myönnetään turvapaikanhakijan vaino ja kidutukset lähtömaassa todeksi, mutta sitten sanotaan, että näillä faktoilla ei ole mitään merkitystä.

Kun Herra antaa viran, niin Hän antaa myös järjen sen hoitamiseen. Tässä tapauksessa se Herra tuntuu olevan maan hallitus.

Näyttää ikävästi siltä, että Migrille on annettu ohjeeksi ja tavoitteeksi mahdollisimman monta kielteistä päätöstä. Ihan samaa tuntuvat monet Migrin päätöksiä ehdottoman oikeina pitävät epäilevän Kelan ja työvoimaviranomaisten päätöksistä. Ei ole mitenkään tavatonta, että sama henkilö kertoo sosiaalisessa mediassa saamastaan epäoikeudenmukaisesta karenssista ja kielteisestä toimeentulotukipäätöksestä, mutta seuraavassa postauksessaan sitten ylistääkin Migrin kielteisten päätösten erehtymättömyyttä ja vaatii niiden välitöntä täytäntöönpanoa. Jotkut viranomaiset erehtyvät aina, mutta jotkut eivät koskaan.

Miettikääpä tätä, kun seuraavan kerran tunnette tarvetta haukkua viranomaisia. Suomen kansa on sitä mieltä, että jotkut viranomaiset eivät erehdy. Se on ihan tutkittu juttu, ja kansalaiskyselyn vastausten perusteella suomalaiset suhtautuvat hyvin kriittisesti niin sanottuihin paperittomiin eli kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin, laittomasti maassa oleskeleviin henkilöihin. Heidät koetaan turvallisuusuhkana ja selvä enemmistö katsoo, että viranomaisten tulee poistaa maasta ne, jotka eivät lähde vapaaehtoisesti. Sitä kansa ei kerro minne lähetetään henkilö, jota hänen kotimaansa ei ota vastaan, mutta viranomaiset varmasti ratkaisevat tämänkin mitättömän ongelman.

Älkää miettikö sitä, että neljän ministerin muodostaman maahanmuuttotyöryhmän päätöksellä viranomaiskieltä muutettiin niin, että paperittomia pitää sanoa laittomasti maassa oleviksi. Tämän on kansa oppinut kiitettävän hyvin, ja kaikkialla puhutaan nyt laittomista ihmisistä. Viranomainen ei erehdy.

Näyttää siltä, että maan hallitus on antanut kansalaisillekin järjen ymmärtää tiettyjen viranomaisten päätöksiä. Seuraavaksi hallitus varmaan kertoo, että kansalaisten enemmistön mielestä työttömiä ja muita sosiaalietuksien varassa olevia ei tarvitse elättää, vaan heidät on saatava pois ihmisten silmistä. Kyllä kansa ymmärtää, kun asiaa toistetaan tarpeeksi.

Kaiken tämän ymmärryksen varjoon on jäänyt perustuslain 9 §:n 4 momentti. Sen viimeinen lause sanoo näin:

17425960_1847898658830876_3950541807915763721_n

 

Näin muokataan mieliä

82 prosenttia kansalaisista on hallituksen koulutusleikkausten ja sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauden takana. Valtaosa kansalaisista on sitä mieltä, että sosiaalietuuksia on leikattava. Kansan ylivoimainen enemmistö on sitä mieltä, että Sipilän hallitus on erehtymätön.

Jos näkisitte tällaisia otsikoita, niin ette uskoisi silmiänne. Sen sijaan uskotte heti, kun sisäministeri Paula Risikko esittelee hallituksen tilaaman tutkimuksen, jonka mukaan valtaosa suomalaisista on hallituksen kanssa täsmälleen samaa mieltä suhtautumisesta turvapaikanhakijoihin. Yhdytte täysin hallituksen huoleen, jonka mukaan pelko rasistiksi tai suvakiksi leimautumisesta estää asiallisen keskustelun.

Itse en vielä tähän päivään mennessä ole tavannut yhtään rasistia, joka ujostelisi mielipiteitään. Rasisti rähisee estottomasti, mutta närkästyy suunnattomasti, kun hänen mielipiteitään sanoo rasistisiksi. Rasistien – tai omasta mielestään tolkun ihmisten – mielipiteitä voitte lukea vaikapa tuon linkittämäni Iltalehden jutun kommenttiosiosta. Sieltä selviää nopeasti, että maan hallituksella on ainakin rasistien täysi tuki.

Sieltä selviää myös se, että rasistit ovat valloittaneet julkisen keskustelun. Koska kommenttien moderointi loistaa poissaolollaan, niin sinne ei todellakaan mene kukaan eri mieltä oleva suvakiksi leimatumisen pelossa. Se nimittäin tietää tappo- ja raiskausuhkauksia, yhteydenottoja työpaikalle, yöllisiä puheluita, perheen vetämistä julkisuuteen ja vaikkapa perheenjäsenen postissa saamaa kuollutta rottaa.

Niinpä sisäministeri Risikko voi halutessaan vedota vaikkapa Iltalehden kommenttiosiossa käytävään ”kansalaiskeskusteluun”. Kansa on puhunut.

Mennäänpä sitten tuohon tutkimukseen, jonka voitte lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä. Sähköisessä kansalaiskyselyssä kyselyyn vastasi 1047 suomalaista, jotka siis edustavat Suomen koko kansaa. Vastaajien joukon koostumuksesta tutkijat sanovat itse näin:

”Tapahtumaa on markkinoitu laajasti esimerkiksi lehtimainoksin, sähköpostilla ja sosiaalisen median välityksellä. Ihmiset ovat saaneet ilmoittautua mukaan vapaasti ja lopullinen osallistujajoukko on valittu siten, että siitä muodostuu mahdollisimman edustava suhteessa kohdeväestöön. Tämän kaltaisen osallistujien rekrytoinnin haasteena on kuitenkin se, että sen kautta ilmoittautujajoukossa korostuu aktiivisten kansalaisten määrä. Lisäksi osallistujajoukosta tulee helposti homogeeninen”

Tutkimukseen valikoitui siis niitä, joilla on laaja sosiaalisen median verkosto sekä aikaa ja aktiivisuutta osallistua jatkuvasti aiheesta käytävään keskusteluun. Erästä nimetöntä Fb-kaveriani lainaten: Kenellä muilla kuin rasisteilla on loputtomasti aikaa ja kiinnostusta osallistua muna pystyssä turvapaikanhakijoista käytävään rasistiseen keskusteluun?

Suomen kansa on puhunut, ja hallitus toteaa tyytyväisenä kansan olevan kanssaan samaa mieltä vaikkapa siitä, että maahan on luotava paperittomien ilmiantoverkosto ja suomen kieltä on muutettava niin, että paperittomia ei saa enää sanoa paperittomiksi, vaan he ovat laittomia.

Poliisi on tämän jo oppinut, ja niinpä se jo tekee sakotusiskuja rikkoen samalla vuosisatoja vanhan kirkkorauhan periaatteen. Risikon ystävällisessä hengessä tapaamat Suomi ensin -aktiivit partioivat omasta mielestään laillisesti, mutta tosiasiassa omankädenoikeudella ja virkavallan anastaen etsimässä kohteita kansalaipidätykselle, kuten tästä videosta näkyy.

VIDEO POISTETTU, KOSKA SIINÄ ESIINTYY ILMEISESTI ALAIKÄINEN HENKILÖ.

Hienosti menee, Suomi! Juopuneiden jolppien kuolemanpartiot liikkuvat jo, mutta hehän ovatkin hallituksen ja kansan enemmistön linjoilla. Turvapaikanhakijat ulos, sanoo kansa ihan tutkitusti.

Kun turvapaikanhakijat loppuvat, niin vasta sitten saamme lukea tutkimuksesta, jonka mukaan kansa on täysin hallituksen leikkauspolitiikan takana. Eri mieltä olevien ei kannata suutaan avata, sillä tutkimukset eivät valehtele.

Mikä voidaan tehdä yhdelle ihmisryhmälle, niin ihan sama voidaan tehdä mille tahansa ihmisryhmälle. Pitäkää huolta siitä, että ette itse kuulu seuraavaan hallituksen kohteekseen valikoimaan ihmisryhmään.

EDIT 22.3.2017 klo 12.05

Kommenteista päätelleen juttuni tarkoitus ei auennut kaikille. Kritisoin siis tuota tutkimusta, ja syitä on kolme:

1. Vastaajien valikointi. Vastaajat ovat kuluttajapaneelin jäseniä, joten he ovat tottuneet vastaamaan kulutustottumuksia koskeviin kysymyksiin. Kyllä minä luotan jokaisen perstuntumaan silloin, kun on kyse vessapaperin pehmeydestä, mutta en silloin, kun kyse on hallituksen maahanmuuttopoliittisista linjauksista.

2. Kysymyksenasettelu. Kysymykset on laadittu niin, että haluttu vastaus tulee varmasti. Se haluttu vastaus myötäilee hallituksen maahanmuuttopoliittista linjaa. Jos olisi kysytty vaikkapa, että ”Pitääkö hylätyn oleskelulupapäätöksen saanut turvapaikanhakija palauttaa kotimaahansa siinäkin tapauksessa, että hänet todennäköisesti tapetaan siellä?”, niin vastaukset olisivat olleet toisenlaisia.

3. Tulosten hyväksikäyttö politiikan välineenä. Sisäministeri Paula Risikko kiirehti ensimmäisenä julistamaan, että hallitus jakaa kansalaisten huolen ja pyrkii toimimaan sen mukaisesti. Näin vessapaperintestaajien perstuntuma tukee hallituksen toimintaa.

EDIT 22.3.2017 klo 12.35

Vastaajien valikoinnista ilmeisesti yksi tutkimuksen tekjöistä kertoi näin:

Kansalaiskyselyn otanta on kuvattuna yksityiskohtaisesti raportin luvussa 2.2. Kansalaisfoorumeiden otanta on kuvattuna puolestaan luvussa 2.3.1. Kirjoitat blogissasi seuraavasti:

”Sähköisessä kansalaiskyselyssä kyselyyn vastasi 1047 suomalaista, jotka siis edustavat Suomen koko kansaa. Vastaajien joukon koostumuksesta tutkijat sanovat itse näin: ”Tapahtumaa on markkinoitu laajasti esimerkiksi lehtimainoksin, sähköpostilla ja sosiaalisen median välityksellä. Ihmiset ovat saaneet ilmoittautua mukaan vapaasti ja lopullinen osallistujajoukko on valittu siten, että siitä muodostuu mahdollisimman edustava suhteessa kohdeväestöön. Tämän kaltaisen osallistujien rekrytoinnin haasteena on kuitenkin se, että sen kautta ilmoittautujajoukossa korostuu aktiivisten kansalaisten määrä. Lisäksi osallistujajoukosta tulee helposti homogeeninen””

Ottamasi tekstipätkä on sivulta 16, jossa kirjoitamme haasteista saada kansalaisfoorumeihin mahdollisimman heterogeenistä/moniäänistä osallistujajoukkoa. Toisin kuin viittaat, tekstipätkä ei liity toteutettuun kansalaiskyselyyn. Eikä se suoranaisesti liittyy myöskään toteuttamiimme kansalaisfoorumeihin. Aiemmin kohtaamiemme haasteiden vuoksi teimme tällä kertaa kansalaisfoorumeiden osallistujajoukon valinnan toisella tapaa (ks. luku 2.3.1). Esimerkiksi toteuttamassamme turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia käsitelleessä vaikuttamiskahvilassa osallistujajoukko oli markkinointitavan vuoksi hyvin homogeeninen (ks. raportin alaviite 16). Tällä kertaa tavoite oli saada paikalla monipuolisempi osallistujajoukko ja siinä myös onnistuimme (ks. taulukko 5).

 

 

***
Tämä ei sitten ole mikään Iltalehden kommenttipalsta, josta puuttuu moderointi. Kommentoikaa se muistaen.

Koliikkiaikuiset

”Meniköhän aivan näin? Kiistahan oli ilmeisesti alkanut siitä, että suomalaismies yritti käyttää julkista vessaa, mutta laittomat yrittivät häntä estää. Laura Niitamo kuvaa tilannetta, kuten hän julkisella paikalla lain mukaan saa. Kun mamu syöksyy Niitamoa kohti, sivussa seisova mies sumuttaa hyökkääjää.”

Näin analysoi omalla Fb-sivullaan Tuonen Joutsen Tiina Wiik eilistä juttuani. Hänellä ja kaltaisillaan on vankkumaton usko omaan todellisuuteensa, sillä he kykenevät vaivatta sivuuttamaan asiasta kertovat uutiset valtamedian valheina.

Ei näiden tiinawiikien tarkoituskaan ole etsiä totuutta, vaan levittää omaa korvienvälistä todellisuuttaan samalla tavalla uskoville. Lisäksi he osoittavat maalin, jonne törkypostihyökkäys pitää kohdistaa. Tiedän aina kommentoinnin määrästä ja laadusta, milloin juttujani on nostettu esille rasistien sivuilla. Määrä kasvaa ja laatu laskee.

Eilen määrä kasvoi ja laatu laski aivan erityisen paljon. Wiikin lisäksi myös Rajat kiinni -ryhmässä asiaa pohdittiin ilmeisesti niin syvällisesti kuin se heidän kyvyillään on mahdollista. Asiahan on harvinaisen selvä: matu hyökkäsi viattomien kimppuun ilman syyytä, videolta näkyy, että hänellä mahdollisesti saattoi olla puukko ja Timosella on vääristynyt näkökulma.

Ja palautettahan tuli, kuten näiden aloittajien tarkoitus olikin. Näin tekstiäni analysoitiin Wiikin omalla sivulla:

wiik

Näin Rajat kiinni -ryhmässä:

rk 1

rk

Ei sanakaan itse jutusta, vaan ainoastaan henkilökohtaisia solvauksia. Jäin miettimään tuota Martti Kuntun uhoa rikosilmoituksen tekemisestä, kunnes muistin mistä yhteydestä hän on tuttu. Imatran ampumistapauksen yhteydessä Kunttu iloitsi demareiden vähenemisestä, ja kun laitoin sen blogiini, niin Kunttu uhosi tekevänsä minusta rikosilmoituksen.

Eli taas yksi tapaus, joka aikoo tehdä rikosilmoituksen siitä, että hänen julkisesti Facebookiin kirjoittamansa on tuotu julkisuuteen. Nyt Kunttu voi sitten minun puolestani ruveta tekemään uutta rikosilmoitusta. Omaksi onnekseen tuo aloittaja Jocke Rantanen on lopettanut sähköpostihäirinnän, sillä hän oli kerran lähellä päästä esitutkintaan vainoamisesta.

Ja tietysti blogista sai siivota kommentteja urakalla. Tässä ihan sitä normikuraa:

stalin setä 20.3.17

Ihan kaikille näille verbaalisesti toistaitoisille tiedoksi, että mölinänne on ihan turhaa. Kommentin poistaminen blogista tai Fb-sivulta kestää puoli sekuntia ja ainoa mahdollinen saavutuksenne on, että häpäisen teidät julkisesti. Hiljaiseksi ette minua saa millään.

Kommentoinnin meneminen suoraan henkilökohtaisuuksiin kertoo paljon henkilön kyvystä ajatella asioita. Itse asia ei oikeastaan kommentoijaa kiinnosta, vaan hän haluaa saada vihalleen kohteen. Heikko kielellinen taso kertoo ajattelun puutteellisuudesta, sillä juuri kielellä ilmaisemme ajatuksiamme.

Vastaavaa ja jopa parempaa verbaliikkaa saa aikaan vaikkapa tällä ohjelmalla.