Kenen ehdoilla?

– Minä olen yhden asian huomannut niissä kumminkin. Ne puhuu omista asioistansa aina niin kuin ne olisivat Suomen asioita: Meidän maanviljelyksemme ei kestä sitä. Suomen talous ei ole niin vankalla pohjalla. Kansamme toimeentulo ei salli työajan lyhentämistä. Teki niitten mieli mitä hyvänsä, niin se on maan etu, kansan etu, meidän yhteiskuntamme. No, kyllä ne siinä oikeessa ovat. Niitten yhteiskunta tää onkin ja niitten Suomi tää onkin.

Näin mietti Pohjantähden Akseli Koskela ennen sisällissotaa. Hänelle “ne” edustivat lähinnä pappilan herrasväkeä, mutta yleisemmin myös muita säätyläisiä ja niitä, joilla oli valta päättää asioista. Nämä päättäjät hän rinnasti ruokittaviin, pestäviin ja puettaviin ruotivaivaisiin, jotka irvistelevät ja sylkevät elättäjänsä silmille.

Nykyajan säätyläisten eli rahan äänellä puhuvien isäntien mielestä Suomen kansantalous ei mitenkään voi enää kestää työehtosopimusten yleissitovuutta eikä edes sitä, että työstä olisi saatava elämiseen riittävää palkkaa. Kansanedustaja ja liikemies Eero Lehti on laskenut ”ihan omassa päässään”, että  kustannukset yleissitovuudesta lähentelevät 10 miljardia euroa vuodessa. Tähän lukuun hän on päätynyt ottamalla työttömyyden suoriksi kustannuksiksi neljä miljardia ja arvioimalla loput menetetyn työpanoksen ja työttömyyden sosiaalisten ongelmien aiheuttamiksi kustannuksiksi.

Niinhän se menee kuten Akseli Koskela sanoi. Teki niiden mieli mitä hyvänsä, niin se on kansan etu, maan etu, meidän yhteiskuntamme. Yleissitova työehtosopimus nähdään oikeistossa pelottavana mörkönä, joka estää markkinoiden toimintaa ja rajoittaa sopimusvapautta. Kaikkein suurin mörkö ovat tietenkin työmarkkinajärjestöt, jotka näitä yleissitovia sopimuksia neuvottelevat.

Patruunat haluavat palata sellaiseen Suomeen, jossa ei tunneta yleissitovuutta eikä välttämättä edes työehtosopimuksia. Jokainen työntekijä neuvotelkoon itse itselleen työnantajan kanssa tasavertaisena osapuolena sellaisen sopimuksen kuin pystyy. Ääneen ei sanota, että niistä sopimuksista tulisi samanlaisia kuin Pohjantähdessä kerrottu torpparin sopimus: Aina on tultava töihin kun käsketään, tai torpasta pois.

Heidän Suomensa eli pankkitilinsä ei kestä pyhä- ja yötyölisiä, vanhempainvapaita, kesä- ja talvilomia, eläkkeitä, julkista terveydenhuoltoa, ilmaista koulutusta eikä mitään muitakaan vasemmiston ja ay-liikkeen saavutuksia. Se ei kestä edes sellaisen palkan maksamista, jolla tulisi toimeen. Heidän Suomessaan pitäisi vallita sellainen sosialismi, jossa palkanmaksu on sosialisoitu yhteiskunnalle, mutta työn tulos kuuluu omistajalle.

Yhteiskunnan säännöille nämä Suomen omistajat viittaavat itse kintaalla, kuten vaikkapa samainen Eero Lehti viittaa kintaalla rakennuslainsäädännölle. Turhaa sääntelyä, joutavaa byrokratiaa, joka ei saa häiritä Suomen omistajien liiketoimintaa ja elämää.

Samaan aikaan nykyajan Akseli Koskela miettii, että ellei kaikille voida maksaa elämiseen riittävää palkkaa tehdystä työstä, niin miten voidaan maksaa korkeita osinkoja keinottelusta? Miten on voidaan sallia osinkotulojen piilottaminen verottajalta veroparatiiseihin? Miten voidaan jopa valtion omistamissa yhtiöissä maksaa kymmenien tuhansien kuukausipalkkoja johtajille ja samaan aikaan irtisanoa suorittavan työn tekijöitä?

Jatkuva työmarkkinajärjestöjä ja yleissitovuutta vastaan suunnattu ryöpytys on nyt sitä luokkaa, että ennustan yleissitovuudesta luovuttavan muutaman vuoden sisällä. Myöskään mitään minimipalkkalainsäädäntöä ei tulla toteuttamaan ainakaan tällä hallituskaudella. Siinäpä sitten itse kukin voi miettiä kenen Suomi tämä on ja kenen ehdoilla täällä eletään.

good-old-days

 

 

Luulisi nolottavan

-Asia tarkentui tässä ja hyvä näin. Nyt tiedetään, mihin näitä resursseja sitten tarvitaan.

Näin selitti työ- ja oikeusministeri Jari Lindström hallituksen päätöstä pitää työttömien haastattelu edelleen viranomaistoimintana.

Hallitus ei siis tiennyt, että viranomaistehtäviä voivat hoitaa vain viranomaiset. Tämän olisi voinut kuka tahansa juristi kertoa heti, mutta onneksi asia nyt selvisi vastuuministerillekin.

Tämä on taas yksi esimerkki hallituksen hapuilusta työttömyyden hoidossa, mutta hapuilun lisäksi eilen annettujen lakiesitysten selitykset paljastuvat suoranaiseksi hölynpölyksi ihan vain hallituksen oman esityksen perusteluja lukemalla.

Ministerin kertoman mukaan paketin tarkoituksena on nopeuttaa työn vastaanottamista ja lyhentää työttömyysjaksoja. Ei ole, vaan tarkoituksena on tarmokkaalta näyttävä joutava puuhastelu ja työttömien kiusaaminen karensseja lisäämällä.

Lain esitöissä ei ole arvioitu mitenkään lakimuutoksen vaikutuksia työttömien toimeentuloon tai elämänlaatuun. Taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset työllisyyteen arvioidaan mitättömiksi, mutta säästöjä arvioidaan saatavan jonkin verran:

4.1 Taloudelliset vaikutukset
Esitettyjen muutosten arvioidaan kokonaisuutena vähentävän valtiolle ja muille tahoille aiheutuvia työttömyysturvamenoja ja parantavan työvoiman saatavuutta. Vaikutusten ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä.

Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan hyvin vähäisiä ja niitä saadaan siinä tapauksessa, että työpaikkoja jotenkin taianomaisesti syntyy lisää:

Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan mittaluokaltaan satoja tai enintään muutamia tuhansia henkilötyövuosia. Vaikutukset riippuvat muun muassa siitä, kuinka paljon työttömille työnhakijoille tehdään työtarjouksia. Jos muutokset johtavat esimerkiksi 1 000 henkilön työttömyyden lyhentymiseen vuodella, työttömyysetuusmenot vähenisivät vuosittain noin 12,3 miljoonalla eurolla. Vaikutus riippuu kuitenkin täysin avointen työpaikkojen määrästä, työ- ja elinkeinotoimistojen tekemien työtarjousten määrästä, tarjolla olevista työllistymistä edistävistä palveluista ja työttömien työnhakijoiden käyttäytymisestä.

Kokonaisvaikutukset julkiseen talouteen ovat hallituksen oman arvion mukaan muuten plus miinus nolla, mutta toimeentulotuen tarpeen arvioidaan jonkin verran kasvavan. Tämä johtuu tietenkin karenssien määrän lisääntymisestä.

Jos esitetyt muutokset ohjaavat työttömiä osallistumaan työttömyysturvalaissa tarkoitettuihin työllistymistä edistäviin palveluihin nykyistä laajemmin, kuntien rahoitusvastuu työmarkkinatuesta vähentyy ja valtion kasvaa. Jos esitettyjen muutosten ohjausvaikutus ei toteudu eli muutokset eivät vaikuta työnhakijoiden menettelyyn ja korvauksettomia määräaikoja asetetaan nykyistä enemmän, työnhakijoiden tarve hakea toimeentulotukea voi kasvaa. Vaikutuksen arvioidaan kuitenkin olevan molemmissa tapauksissa vähäinen.

Hallitus siis kertoo jo oman lakiesityksensä perusteluissa, että muutokset eivät hyödytä yhtään ketään, mutta lisäävät jonkin verran toimeentulotuen tarvetta.

Mitenkäs ministeri Lindström sanoikaan? Ai niin. Tarkoitus on auttaa, ei sanktioida. 

Minä sanoisin, että tarkoitus on näyttää siltä, että nyt tehdään jotain, vaikka itsekin tiedetään, että se ei auta ketään. Työttömille kuitenkin onnistutaan tekemään lisää kiusaa.

Luulisi nolottavan.

(Fb-kaverilleni Veli-Matti Hurskaiselle kiitos huomion kiinnittämisestä tiedottamisen ja varsinaisten lakiesitysten perustelujen väliseen ristiriitaan.)

 

Taas löydettiin syylliset

Eilinen A2:n Palkkaerot-ilta näytti olevan hyvin pohjustettu ja täysin harkittu hyökkäys sekä työttömiä että ay-liikettä vastaan. Studioon oli koottu ennalta arvattavien mielipiteiden esittäjiä Jari Sarasvuosta alkaen, mutta suurimman oppositiopuolueen SDP:n edustajat puuttuivat kokonaan. Mukana ei myöskään näkynyt yhtään työtöntä. Suunnilleen ainoana työttömien puolustajana oli Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, jonka puheen Sarasvuo keskeytti jatkuvasti.

Ilta pohjustettiin eilisen uutisoinnilla. Ensin Verkkouutiset kaatoi laskiämpärin työmarkkinajärjestöjen niskaan antamalla ymmärtää, että työttömyysturvan aktiivimallin eli kolmen päivän tukien leikkaamisen ulottaminen myös perusturvaan perustuu kolmikantaisen työryhmän esitykseen. Tarkkaavainen lukija huomaa kuitenkin, että työryhmä ei sitä esitä, vaan hallitus ajaa leikkausta työryhmän erimielisyydestä huolimatta. Lisäksi SAK kertoi, että hallituksen ajama aktiivimalli on vastoin kilpailukykysopimusta.

Helsingin Sanomat julkaisi ällistyttävän uutisen, jonka mukaan avoimia työpaikkoja on peräti puoli miljoonaa. Ilmeisesti luku oli saatu laskemalla yhteen kaikki vuoden aikana avoimiksi ilmoitetut työpaikat. Saman logiikan mukaan myös työttömien määrä pitäisi ilmoittaa laskemalla yhteen joka kuukauden työttömät. Näin saataisiin samalla perusteella yhtä järjetön määrä sekä avoimia työpaikkoja että työttömiä, mutta luvuilla ei olisi mitään kosketuskohtaa todellisuuteen. Tästä Hölmölän matematiikasta voitte lukea lisää Sami Sundellin blogista.

Ja tietenkin uutisoitiin myös yrittäjästä, joka ei millään saa palkattua työvoimaa puhelinmyyntityöhön ja vaatii lääkkeeksi pitäaikaistyöttömien tukien vähentämistä. Ei mahda mitään, mutta näen aina punaista, kun lehtiin ilmestyy suunnilleen koiran virkaa mitättömällä palkalla tarjoava yrittäjä valittamaan työttömien työhaluttomuutta ja tarjoamaan lääkkeeksi keppiä. Jos yritys ei löydä liki puolen miljoonan työttömän joukosta tarpeeksi työntekijöitä, niin sopii kysyä onko vika puolessa miljoonassa työttömässä vai siinä yrityksessä.

A2-illan anti olikin sitten ihan odotettu. Oikeastaan menetin mielenkiintoni jo siinä vaiheessa, kun Jari Sarasvuo piti naurettavana ajatusta, että työllä pitäisi elää. Hänen mukaansa nykyaikaa on, että työtä tehdään mitättömällä palkalla ja elämiseen tarvittavat rahat saadaan yhteiskunnan myöntäminä tukina. Tärkeintä on päästä osalliseksi yhteiskuntaan tekemällä työtä. Nämä sarasvuot eivät koskaan kerro mistä yhteiskunta saa rahaa yritysten työvoiman elättämiseen, jos kukaan ei enää maksa veroja. Samaiset sarasvuot nimittäin pitävät itsensä verottamista ryöväyksenä.

Annan Ylelle sellaisen neuvon, että lopettakaa koko ohjelmaformaatti. Jos haluatte etsiä oikein viisasta miestä, niin näyttäkää vaikka Rauni Mollbergin Aapelin tekstiin pohjautuva elokuva Siunattu hulluus.

 

 

Sota työttömiä vastaan

Työllisyysryhmän muistiossa esitetään, että työttömyysturvan uudet omavastuupäivät ulotetaan ansioturvan lisäksi myös perusturvaan. Työttömän perusturvalla tarkoitetaan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. 

Näin kertoo Verkkouutiset. Valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämä kolmikantainen työryhmä siis esittää, että myös peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavat velvoitetaan ”olemaan aktiivisia” eli tekemään kolmen kuukauden aikana 18 tuntia neljän viikon sisällä palkkatyötä sillä uhalla, että muuten he menettävät kolmen päivän tuen.

Ajatelkaapa tätä hitaasti. Peruspäivärahaa saa sellainen, joka ei kuulu työttömyyskassaan eikä saa ansiosidonnaista päivärahaa. Työmarkkinatukea saava on ollut työttömänä niin kauan, että hän on menettänyt oikeutensa ansiosidonnaiseen tai peruspäivärahaan. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivää. Sekä peruspäiväraha että työmarkinatuki ovat 32,68 euroa päivässä ja siitä maksetaan veroa 20 %. Summa on siis sama, mutta sen nimike muuttuu 500 päivää kestäneen työttömyyden jälkeen.

Nyt kolmikantainen työryhmä on suuressa viisaudessaan päättänyt, että satoja päiviä työttömänä olleen on piipahdettava käymässä palkkatöissä vähintään 18 tuntia kolmen kuukauden aikana neljän viikon sisällä. Noin vain, vaikka hän on työtön juuri sen palkkatyön puuttumisen takia. Sitä työryhmä ei kerro mistä sitä palkkatyötä muutamaksi päiväksi löytyy, mutta siitä ei piitata. Tätä kutsutaan nykykielellä aktivoinniksi, vaikka tarkoitus on vain säästää valtion rahoja ja tehdä kiusaa työttömille.

Sipilän hallitus on kunnostautunut erityisesti kahdessa asiassa. Ensimmäinen on se, että hallitus on suunnilleen julistanut sodan työttömiä vastaan, mutta ei työttömyyttä vastaan. Toinen on omien päätösten perumisen julistaminen suureksi voitoksi. Nyt hallitus aikoo ilmeisesti tehdä molemmat kerralla, mikäli uutista on uskominen. Asiaa valmisteleva virkamies aavistelee jo itsekin tekevänsä turhaa työtä.

Salo epäilee kuitenkin, että hallitus saattaa arvioida perusturvan leikkaamisen järkevyyttä vielä siinä vaiheessa, kun lakiesitystä pitäisi viedä eteenpäin. Omavastuupäivien ulottamista perusturvaan joudutaan arvioimaan myös perustuslain näkökulmasta.

Ihan varmasti joudutaan arvioimaan myös perustuslain näkökulmasta, mutta se tuskin on hallitukselle ongelma. Meillähän ollaan hyvää vauhtia toteuttamassa eriarvoisuuttaa lain edessä ja tätä on jo harjoiteltu maahanmuuttajilla, kuten olen aiemmin kertonut. Milloin tahansa mikä tahansa ihmisryhmä voidaan julistaa eriarvoiseksi lain edessä ja työttömät ovat ensimmäisenä tulilinjalla heti maahanmuuttajien jälkeen.

Hallitusta tuskin häiritsee sekään, että Suomi on saanut huomautuksen EU:lta liian alhaisesta perusturvan tasosta.

Mitään moraalisia estoja halltuksella ei ole käydä sotaa työttömiä vastaan, joten ainoa toivo on hallituksen tapa juhlia omien esitystensä perumista suurina voittoina.

– Me taisimme voittaa taistelun. Nyt meidän on vain selitettävä uskottavasti, että olimme suunnitelleet tämän kaiken.

Jotenkin näin sanoi preussilainen marsalkka Blücher adjutantilleen vuonna 1813 käydyn Katzbachin sekavan taistelun jälkeen.