Sukupuolineutraalin sanan sokea sanoma

Sukupuolineutraalien ammattinimitysten ja tittelien edelläkävijä Aamulehti kompastuu artikkelissaan Tampereen natsimielenosoituksessa nähty sotilaspuku oli armeijan virallinen asu – mies on varussotilas joukkoistuksen nilkkoihin. Lehtihän kysyi lukijoiltaan syyskuussa, miten ”sukupuolittuneet tittelit” tulisi korvata ja uutisoi siitä näyttävästi artikkelilla Varussotilas, baarikko ja lähijohtaja – Näin Aamulehden lukijat korvaisivat sukupuolittuneet tittelit. Toimitus teki myös pysyviä toimituksellisia linjanvetoja pääkirjoituksessaan Aamulehti ottaa käyttöön sukupuolineutraalit tittelit – eduskunnan puhemies on jatkossa puheenjohtaja.

Aamulehdelle on nostettava hattua hienosta työstä miestittelien korvaamiseksi moderneilla ajan ja hengen mukaisilla sukupuolineutraaleilla nimikkeillä. Monia hyviä ja luontevia uusia titteleitä on löytynyt, kun on herätty siihen, että miehisyys, tai vain pelkkä miespäätteisyys, ei ole sanan taikka sen merkityksen kannalta olennaista. Aina eivät kuitenkaan joukkoistus tai äänestys tuo hyvää tulosta. Tuhat lukijaa ja toimitus voivat olla väärässä. ”Parhaimman” sanan valinta edellyttäisi, että sekä lukijat että toimituksen raati valitsevat todennäköisemmin ”parhaimman” sanan. Tämä edellyttää enemmänkin sanojen ja kielen tuntemusta kuin pelkkää jokamiehen mielipidettä ja lehtimiehen korvaa.

Lähes kaikki Aamulehden pureskeltavaksi päätyneet tittelit ovat yhdyssanoja. Määriteosaltaan ”mies” -päätteisiin sanoihin, joiden perusosa on vanhahtava, on vaikea keksiä uutta modernia määriteosaa ukkoa korvaamaan. Poikkeuksiakin löytyy – lautamiehestä tehtiin maallikkotuomari, joka on mielestäni hyvä valinta, sillä olisihan lautanainen ollut vain niin, niin väärin. Lautahenkilö puolestaan olisi yhdistänyt vanhaa ja uutta tavalla joka luo kuvan Byggmaxin pihan pojashenkilöstä. Välillä kuitenkin mennään ojaan, kuten varussotilaan tapauksessa.

Yhdyssanassa varussotilas kaikki menee väärin. Tautologia rehottaa, joskin sukupuolineutraaliin tematiikkaan kenties sopii ”tårta på tårta”. Sana on sikäli herkullinen, että se on useimmille alkuperältään sekä tuttu että vieras. Perusosa ”varus-” liittynee useimpien mielestä tavanomaisiin kamppeisiin – varusteisiin – ja onpa artikkelin kommenteissa viitattu sotilaspuvun osalta toistuvasti kauppaan Varusteleka. 😉

Varuksilla tarkoitetaan kuitenkin vain eräitä varusteita, useimmiten aseita. Sanan merkitys aukeaa parhaiten heraldiikan kautta. Heraldiikassa varukset ovat vaakunaeläimen ”aseet” ja muut huomiota herättävät ruumiinosat, eli useimmiten kynnet, hampaat, kieli ja nokka. Kaloilla varuksia ovat tässä tarkoituksessa evät. Eväät taas ovat syötävää, joskin Aasiassa haineviä syödään eväinä. Joka tapauksessa, suomalaisessa heraldiikassa musta, punavaruksinen karhu ja hopeinen, punavaruksinen kala ovat yleisiä vaakunaeläimiä. Vaakunassa voi esiintyä mieihmishahmo, mutta ihmisellä ei luonnostaan ole varuksia, kuten eläimillä, vaan vaakunoissa ihmiselle annetaan käteen aseet, hänet varustetaan kilvellä ja hänet puetaan vaatteisiin ja kruunun tai seppeleeseen. Joskus puku on niukka vaikka ympäristö on kylmä.

Alkuperäinen varusmies. Lapin vaakuna. Kuva: Wikimedia Commons

Yhdyssanan ”varussotilas” määriteosa ”-sotilas” on jo itsessään varusmies, eli mies, jolle on annettu varukset. Yhdyssana varusmies kuvaa siis miestä, jolle on istutettu varukset osaksi häntä itseään – kuten karhulle kynnet, käärmeelle hampaat ja härälle sarvet. Sotilaan yleisimpiä varuksia ovat kylkiraudat, kuten miekka, pistin ja kivääri. Sanana ”varussotilas” ei siten kerro enempää kuin ”sotilas”. Tässä suhteessa Aamulehden valinta eriyttää yhdyssanan perusosan ”varus-” kertomaan erityisestä palvelusjaksosta tai asemasta vaikka sana tarkoittaa jotain aivan muuta.

Kaunis ratkaisu olisi puhua tasa-arvoisesti sekä varusmiehistä että varusnaisista. Silloin välittyisi parhaiten ajatus ihmisestä, jolle on annettu varukset maansa puolustamiseen. Tämä ei tietysti sovi täydellisen sukupuolineutraaliuden ajatusmaailmaan. Varushenkilö taas yhdistää vanhaa ja uutta hyvin tökeröllä tavalla.

Siistein ratkaisu olisi kenties puhua sotilaasta, ilman että lähdetään erittelemään millaista sotilasta, jos sille ei ole tarvetta. Aamulehden jutussa olennaista oli, että sotilaspuvussa esiintyi sotilas tai sellaiseksi luultu henkilö. Mieheys ja naiseus eivät olleet keskeisiä eivätkä myöskään arvo tai asema. Kielto esiintyä sotilaspuvussa koskee tasavertaisesti kaikkia sotilaita. Olisipa Aamulehtikin yhtä tasa-arvoinen kuin puolustusvoimat, vaikka sotalaitos varusmiehistä vielä puhuukin.

//James


Säännöt: Kommentointi vain omalla nimellä, ellei minun kanssani ole muuta sovittu.
Tässä esittämäni mielipiteet ovat omiani, eivätkä ne välttämättä heijasta minkään viranomaisen tai muun tahon virallista kantaa.

Ylennys ja valta

Hyvät johtajat, puolustusvoimien uudet aliupseerit!

Onnittelen Teitä päättyneen aliupseerikurssin johdosta ja ylennyksestä alikersanteiksi! Olette nyt puolustusvoimien päällystöä! Tämä blogimerkintä on uusinta aiemmista avoimista kirjeistäni Teidän johtajillenne ja heidän johtajilleen. Toistosta huolimatta pyydän, että käyttäisitte muutaman minuutin aikaa lukeaksenne tämän merkinnän ajatuksella ja toivon, että se auttaisi Teitä asemoimaan tulevaa johtajuuttanne. Johtaja! Tässä asiassa avoin ja reipas keskustelu on suotavaa, joten jätä kommentti ja jaa kokemuksiasi ja näkemyksiäsi! Tahdon samalla myös jakaa oman vaikean kokemukseni varusmiesajaltani, kun minä hyväksyin simputuksen.


Hyvät johtajat!

Kirjoitan etupäässä Teille, jotka ylihuomenna aloitatte johtajakautenne puolustusvoimissa heinäkuun 4. päivänä palvelukseen astuvan saapumiserän 2/16 kanssa. Muodostatte suuren osan puolustusvoimien päällystöstä ja ylivoimaisesti suurimman henkilöstöryhmän.

Minä annan teille uuden käskyn: älkää loukatko!

Muk. Joh 13:34

Yksi puolustusvoimien tehtävistä on:

Kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen;

Laki puolustusvoimista (551/2007) 2 §, 1 mom, 1b k.

Teillä tai minulla, eikä kellään esimiehellä, ole oikeutta rajoittaa yksilön vapauksia ja oikeuksia enempää kuin palveluksen suorittamiseksi on tarpeen. Varusmiespalvelus on jo itsessään merkittävin vapauksien rajoitus. Sen lisäksi on muutamia rajoituksia, jotka ovat tarpeen aseellisen taistelun luonteen vuoksi. Ne voivat koskea operatiivista turvallisuutta; yksikön päällikkö voi harjoituksessa kieltää matkaviestimien käytön; sotilasalueella on valokuvauskielto. Nämä kiellot perustuvat lakiin, asetuksiin tai muihin normeihin. On myös selvää kenellä on toimivalta asettaa tällaisia kieltoja.

Sitä vastoin mielivaltaisten kieltojen ja rajoitusten asettaminen palveluksen ulkopuolella (kotiin soittaminen, sotilaskodissa käynti, liikunta ym.), päättymättömät järjestymisharjoitukset ja muut älyvapaat äksiisit, kurinpitovaltaa vailla olevan johtajan määräämät rangaistukset ja ”huumorilla” lausutut alentavat kommentit sotilaistanne eivät kuulu palvelukseen.

On mahdollista, jopa todennäköistä, että Tietä loukattiin alokkaina. Olette varmasti myös kuulleet ryhmänjohtajien ”johtajatuvassa” naureskelevan älyttömille teoilleen ja pitäneen niitä ”hyvinä juttuina” kurin ja järjestyksen kannalta. Näin Tekin olette kasvaneet uskomaan, että näinhän tämän kuulukin mennä.

Management by perkele, eikö niin?

Taistelijan kovuutta ei mitata hänen kyvyllään sietää loukkauksia. Kenenkään ei tarvitse kasvattaa paksua nahkaa vain kestääkseen kaikenlaista p**kaa. Kovuus on sotilaallista osaamista, itsevarmuutta ja luottamusta aseeseen, aseveljiin, johtajiin (Teihin!) ja tehtävään. Tämä Teidän, hyvät johtajat, pitää opettaa ja iskostaa sotilaisiinne. Se voi ainoastaan toteutua Teidän esimerkkinne kautta.

Johda esimerkillä!

Tämän muistatte johtajakoulutuksestanne. Tätä arvostatte. Sen puutetta halveksutte.

Miettikää ensi askelianne puolustusvoimissa ja mitä olitte sitä ennen. Tunsitte tulevanne uuteen paikkaan ja huomasitte, että voitte itse ottaa vastuuta tulevaisuudestanne. Olitte tasa-arvoisia ja saitte yhtäläiset mahdollisuudet. Otitte vastuuta ja valitsitte tulla johtajiksi, jotta voisitte johtaa muita. Samalla saitte vaikeimman tehtävän mitä puolustusvoimat voi tarjota. Yhtä moni tovereistanne valitsi ryhtyä taitavaksi taistelijaksi ja asettautua hyvien johtajien johdettavaksi.

Hyvä johtaja!

Kaksi kysymystä: Miten edetään? Miltä homman pitäisi Sinun mielestäsi näyttää?

 1./Er.P 28. Ryhmänjohtaja miehineen yhdyshaudassa. Alikersantti Heinonen. Kuparsaari 1944.08.05. Lähde: SA-kuva.


1./Er.P 28. Ryhmänjohtaja miehineen yhdyshaudassa. Alikersantti Heinonen.
Kuparsaari 1944.08.05. Lähde: SA-kuva.

Sinusta ei tehty johtajaa, koska olet toista parempi ihminen. Sinusta tuli johtaja, jotta johdat, opetat ja pidät huolta taitavista sotilaista ja suoritat heidän kanssaan vaikeita tehtäviä aseellisessa taistelussa. Tehtäviä, joissa miehiä kuolee. Maanantaina heinäkuun 4. päivänä astut alokkaiden eteen. Luottamuksesi on siinä vaiheessa nolla. Alokkaiden luottamus on sata. Ja se tulee Sinulta.

62. Esimiehen on pyrittävä saavuttamaan alaistensa arvostus ja luottamus.

Yleinen palvelusohjesääntö 2009. Puolustusvoimat.

Tätä kakkua et voi kääntää. Johtajana Sinun tulee ansaita alaistesi arvostus ja luottamus. Ne eivät synny tyhjästä. Arvostus ei asu arvomerkeissä, eikä se kumpua kovaäänisestä käyttäytymisestä. Arvostus tulee siitä miten Sinä esiinnyt johtajana ja ihmisenä muiden kanssa keskustellen ja yhdessä tehden. Luottamusta ei rakenneta machoilulla tai kieroutuneella ”erikoisjoukkojen kurilla”, vaan se syntyy oikeudenmukaisuudesta ja siitä miten Sinä kohtaat sotilaasi yksilöinä.

Drill instructor at the Officer Candidate School aboard Marine Corps Base Quantico, Va.Photo by Lance Cpl. John Kennicutt.

Drill instructor at the Officer Candidate School aboard Marine Corps Base Quantico, Va.Photo by Lance Cpl. John Kennicutt.

60. Esimiehen on oltava alaisiaan kohtaan oikeudenmukainen ja kohdeltava heitä yhdenvertaisesti. Hänen tulee huolehtia heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, ohjata ja neuvoa heitä sekä pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Tehtävissään kunnostautuneita tulee kiittää ja tarvittaessa palkita.

Yleinen palvelusohjesääntö 2009. Puolustusvoimat.

Nämä otteet ohjenuorastamme eivät ole ohjeita, vaan käskyjä. Huomaa ehdottomat ”on oltava”, ”kohdeltava” ja ”tulee”. Viimeisen lauseen järjestys ”tulee — ja tarvittaessa” merkitsee sitä, että jos joku sotilaistasi on kunnostautunut on Sinun aina kiitettävä häntä ja jos hänen suorituksensa on niin hyvä, että se täyttää palkitsemisen edellytykset, pitää Sinun esittää häntä palkittavaksi.

Muista, että kuten alokkaillasi on Sinun ehdoton luottamuksesi, myös Sinulla on esimiestesi ehdoton luottamus. Varjele sitä niin kuin parhaiten voit – olemalla oikeudenmukainen ja osoittamalla kunnioitusta sekä suurta vastuuntuntoa.

Meidän, siis Sinun ja minun – puolustusvoimien päällystön – tulee kaikessa toiminnassamme ottaa lähtökohdaksi yhteinen arvoperustamme:

Isänmaallisuus ilmenee kunnioituksena aiempien sukupolvien työtä ja uhrauksia kohtaan. Puolustusvoimat huolehtii, että tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus itsenäisiin ratkaisuihin muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Henkilön isänmaallisuus kuvastuu ajatteluna ja tekoina, joissa yhteiskunnan etu asettuu yksilön oman edun edelle.

Ammattitaito on tietoa, taitoa, asennetta ja ammatillisia valmiuksia. Ammattitaito ilmenee työtehtävien hallintana, korkeana työmoraalina, tuloksellisena toimintana sekä tehtävässä vaadittavan osaamisen omatoimisena kehittämisenä.

Oikeudenmukaisuus on asevelvollisten ja palkatun henkilöstön tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua ilman syrjintää, häirintää tai kiusaamista.

Vastuullisuus näkyy asevelvollisten ja palkatun henkilöstön sitoutumisena ja haluna täyttää annetut tehtävät asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luotettavuus ilmenee työyhteisön arjessa henkilöstön johdonmukaisena käyttäytymisenä sekä asioiden tekemisenä käskyjen, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Puolustusvoimien on nautittava kaikissa tilanteissa valtionjohdon ja kansalaisten ehdotonta luottamusta.

Yhteistyö on perusedellytys tulosten aikaansaamiselle ja vaativien tehtävien täyttämiselle. Henkilön yhteistyökyky ilmenee yhdessä tekemisenä, toisten kannustamisena, tukemisena ja auttamisena sekä oman työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden arvostamisena.

//James

P.S.

Tee hyvin, tee oikein! Jos joskus tuntuu vaikealta, niin voit aina kysyä itseltäsi:

  1. Mitä sotilaani kertovat palveluksestaan sen jälkeen kun minä olen johtanut ja opettanut heitä?
  2. Millaisia uusia johtajia ja millaista johtamisen kulttuuria luon ja rakennan omalla esimerkilläni?