Dulce et decorum est pro patria mori

Originalet på svenska här.

Sankarihautajaiset Joensuussa. Sankarivainajien muistopäivä. Taustalla oikealla vuoden 1918 sisällissodan valkoisten ja heimosotaretkien vainajien muistomerkki. Kuva: Sa-kuva nro 10352.

Sankarihautajaiset Joensuussa. Sankarivainajien muistopäivä. Taustalla oikealla vuoden 1918 sisällissodan valkoisten ja heimosotaretkien vainajien muistomerkki. Kuva: SA-kuva nro 10352. Lähde: SA kuva-arkisto ”Etulinjasta kotirintamalle 1939–1945

Kaatuneiden muistopäivä. Päivä, jolloin kunnioitamme yli 100 000 sodassa ja rauhan puolesta kaatuneen muistoa. Samalla on hyvä myös suomalaisten lisäksi muistaa erityisesti niitä ruotsalaisia vapaaehtoisia, jotka kaatuivat rinnallamme seisten isänmaamme puolesta. Asian suuruuden tajuaa vasta kun luku saa oikeat mittasuhteet. Talvisodan 105 kunnian päivästä maksettiin lähes 26 000 hengellä. Noin 250 kaatunutta päivässä.

Tulee pala kurkkuun.

On myös vaikeaa olla ajattelematta vihollisen tappioita, etenkin kun tiedämme niiden laajuuden. Monessa tapauksessa kaatuneet jäivät Suomen maaperälle. Raatteen taisteluissa oli hetkiä, joiden aikana kaatuneita taisteluiden tauottua palautettiin ja vihollisen edustaja otti kyytiin kaatuneita vain politrukin allekirjoittaman tappioluvun verran. Mutta kyllä siellä osataan kunnioittaa sankareita. Tasan neljä vuotta sitten, vuonna 2012, hämmästyin matkalla Pietariin sitä, kuin hienosti kaikki muistomerkit oli kukitettu Kannaksella. Kyseessä oli tietysti voitonpäivän jälkeinen viikko, muta pienimmät ja syrjäisimmätkin muistomerkit olivat kukkien, seppeleiden ja lippujen peitossa.

Tänään taas hämmästelin jälleen kerran sitä, kuinka huonosti hoidettu Mannerheimristin ritari nro 128, Auno Kuirin viimeinen leposija on. Hän lepää nuoremman polven upseeriveljensä, Khiamissa 2006 kaatuneen Jarno Mäkisen vierellä. Ei ole ensimmäinen kerta kun olen tarkastellut viereistä hautapaikkaa. Tai pessyt kiven, sytyttänyt kynttilän ja tuonut kukkia. Kauan ennen kun Jarno ja minä tiesimme tulevasta ammatistamme, minä tiesin kuka Auno Kuiri oli ja missä olivat muiden sankarien lepopaikat Turun hautausmaalla.

Kiitos isoisä, lepää rauhassa. Kiitos isoäiti, Jumala suokoon sinulle elinvuosia ja kestäviä jalkoja. Käyntimme haudoilla ovat tärkeitä ja vaikka askeleesi on hidastunut ja alla on neljä pyörää, niin mennään arvokkaasti hitaan marssin tahtiin.

On hyvä pitää puheita ja kunnioittaa muistoa isomman joukon edessä. Mutta myös se pieni työ on tehtävä. On mentävä haudoille kunnioittamaan sankareita siellä missä he lepäävät. Tätä työtä tekevät useat killat ja yhdistykset, mutta kaikkialle eivät nekään ehdi.

Me voisimme sekä odottaa että vaatia enemmän itseltämme. Varsinkin kun kyse on sankareista, joiden nimet ovat marmoritauluissa ja joiden kuvat, kertomukset ja kunniamerkit koristavat varuskuntiemme seiniä. Uusia sankareita ei onneksi kovin montaa tule, joten olisi aika taas muistuttaa itseämme siitä miten kunnioitamme sankarivainajiamme ja veteraanejamme.

Normandiassa ja muilla liittoutuneiden sankarihaudoilla juhlitaan joka vuosi lipuin ja kukin, lipunnostoin, lipunlaskuin ja iltasoitoin.

Taas pala kurkussa.

French and American flags marking the graves at the American Military Cemetary at Omaha Beach. Source: Paris Perfect – 70th Anniversary of D-Day. Author: Mary Ann Grisham.

French and American flags marking the graves at the American Military Cemetary at Omaha Beach. Source: Paris Perfect – 70th Anniversary of D-Day. Author: Mary Ann Grisham.

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Silloin on syytä juhlaan ja iloon. Samalla on myös syytä nöyrään kiitollisuuteen ja aihetta kurmartaa niille lähes sadalle tuhannelle miehelle ja naiselle, jotka antoivat henkensä vapautemme ja itsenäisyymme puolesta.

Kukittakaamme ja liputtakaamme jokaisen sankarin hauta kautta Suomen ensi vuonna!

//James


P.S. Porin prikaati kilta voisi merkitä kesäkuun 19. päivän kalenteriinsa ja kunnioittaa jääkärieverstiluutnantti Auno Kuirin muistoa, niin Askaisten ritaripuistossa, kuin myös hänen leposijallaan Turun hautausmaalla.

Optionsvärdering Nato

Finlands utrikespolitiska spelrum försnävas radikalt. Ryssland har ockuperat sin granne, ohämmat och arbiträrt använt vapenmakt utom sina gränser, förgiftat informationsrummet med psykologisk krigsföring och desinformation, med lagstiftning begränsat sina egna medborgares och i Ryssland bosatta privatpersoners samt juridiska personers fri- och rättigheter. Finland kan inte längre konstatera att vår politiska kurs inte kommer att gira eller lita på en Nato-option ad infinitum. Det handlar om ett ödesval och den elfte timmen närmar sig.

Utred Nato!

Utrikesministeriet publicerade på fredagen den 29 april en bedömning om konsekvenserna av ett eventuellt finskt Natomedlemskap, som sammanställts av en expertgrupp. Gruppen på fyra eminenta forskare överlät rapporten till utrikesministern Timo Soini. Jag rekommenderar varmt denna rapport som läsning.

Inför publiceringen och efter det har Sveriges roll i saken samt det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan Finland och Sverige debatterats flitigt. I Finland konstateras status quo, dvs. att ett medlemskap är Finlands ensak.

Den svenska debatten slår slint på många håll. Sveriges riksdag ska den 25 maj rösta om samförståndsavtalet (MoU, Memorandum of Understanding) för värdlandsstödet (HNS, Host Nation Support). Detta korta, rätt koncisa avtal, som alltid kräver nogrannare tekniska avtal (TA, Technical Areement) och kravställningar (SOR, Statement of Requirements), är egentligen ett ganska enkelt ramavtal (ramverk) som har blåsts upp till gigantiska proportioner. Såväl i Sverige såsom i Finland har flera kockar kryddat soppan med kärnvapen och i Sverige har man till och med tagit till miljöargument för att stoppa värdlandsavtalet(!) Det som gör det hela konstigt är att folkets, parlamentens och regeringarnas minnen är korta i bägge länderna. I de konsensusberedda säkerhets- och försvarspolitiska redogörelserna (fin. SR, statsrådets redogörelse) och försvarsbesluten (sv. RP, regeringsproposition) har man i flera repriser uttryck att länderna ska ha förmåga att ta emot utländsk hjälp samt ge hjälp till utlandet. I Finland tog det nästa 15 år att gå från godkänt ”försvarsbeslut” till verkställande, men saken blev klar då Kommendören för Försvarsmakten bemyndigades att underteckna avtalet. I Sverige har man på något sätt lyckats remittera till riksdagen ett ärende, som den redan gett fullmakt till regeringen att sköta. Tala om detaljstyrning. Micromanagement som visserligen finner sitt like i de årliga regleringsbreven till Försvarsmakten. Det handlar om att justera lagrum, logistik och ledning, men det förefaller underligt att lagberedningen och det övriga framskridit mycket trögt i hård motvind.

Nå, det handlar väl om svensk stil; diskutera och fundera så att alla är nöjda med beslutet, eller hur?

Tvetydigt Nato

Samtidigt kommunicerar Nato motstridigt och ambivalent. Först konstaterar USAs Nato-ambassadör Douglas Lute, att Natos utvidgning inte är aktuell för viss tid. Samtidigt besöker den tjeckiske Nato-generalen Petr Pavel både Finland och Sverige och är beredd att föra oss in genom den öppna dörren, bara vi vill ”plugga in”.

Det är klart att russofiler, putinverstehers och rysstroll ser detta som ett försök av den elaka och listiga alliansen att få snurr på svenska och finska sinnen, skapa rysskräck i Sverige och rysshat i Finland och köra landen in i Nato tvärtemot folkens vilja och i strid med de två neutrala fredsstaternas bästa intressen.

Varför talar då Nato med så många olika röster och toner?

Nato är i grund och botten en politisk allians mellan jämlika stater, vars syfte är att garantera sina medlemmars frihet och demokratiska samhällsordning genom ett gemensamt försvar.

The Parties to this Treaty reaffirm their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and their desire to live in peace with all peoples and all governments. They are determined to safeguard the freedom, common heritage and civilisation of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law. They seek to promote stability and well-being in the North Atlantic area. They are resolved to unite their efforts for collective defence and for the preservation of peace and security. They therefore agree to this North Atlantic Treaty:

Nordatlantiska fördraget (Washingtonfördraget), inledningen.

Nato är inte en centralstyrd Warsawapakt, där USA använder his master’s voice. Detta var uppenbart vid Gulfkriget och Irakkriget där aktörerna var USA med allierade, men inte Nato. Beträffande Nato, så talar general Pavel med organisationens röst och upprepar det som Nato hittills upprepat i flera olika fora och vid flera olika tillfällen. Dörren är fortfarande öppen (open door policy) och Sverige och Finland är toppartners (med Jordanien, Australien och Georgien) och vore snabbt redo för medlemskap. ”Plugga in”, liksom.

Den amerikanske Nato-ambassadören Douglas Lute talar däremot med USAs röst, då han säger att den strategiska omgivningen och omvärldsutvecklingen begränsar Natos utvidgning, även om Ryssland inte har veto till medlemskap i alliansen eller annan verksamhet. Det lönar sig att vara lyhörd till båda stämmorna, i synnerhet de toner som sätts av de större Nato-medlemmarna, då man försöker bedöma hur och när en finsk (eller svensk) Nato-option kunde inlösas.

Den viktigaste framtida händelsen för Nato är utan tvivel toppmötet i Warsawa som ordnas 8–9 juli, där man mycket sannolikt, i enlighet med meddelandet i december 2015, kommer att bekräfta Natos open door policy, som baserar sig på Washingtonfördragets 10. artikel. Det kan trots det redan skönjas att ett skärpt tillämpande av densamma paragrafen avseende bedömningar kommer att ske. Innebörden av detta är att ett land som kallas som medlem, ska ha reella förutsättningar att bidra med ökad säkerhet till det nordatlantiska området och även politisk binda sig till avtalet. Ambassadör Lutes ord betyder att USA inte vill ha flera problembarn eller säkerhetskonsumenter i Nato. Det motståndet räcker mycket väl, eftersom beslut fattas enhälligt.

The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession.

Nordatlantiska fördraget, artikel 10. (kursiveringen min egen).

Fripassagerarna Finland och Sverige

Finland och Sverige är avancerade partnerländer och partnerskapsprogrammets nya evolution EOP (Enhanced Opportunities Programme) baserar sig på att detta erkänns. Gränsen har dock nåtts. Nato-länderna har stärkt sina åtaganden inom ramen för Washingtonfördragets 3. artikel och mycket snabbt höjt sina försvarsutgifter, fördjupat sina samarbeten samt tillsammans och enskilt effektiverat sin försvarsplanering i enlighet med det försämrade omvärldsläget. Sverige och Finland må vara avancerade och kunniga, men med försvarsbudgeter som är 1,1–1,3 procent av BNP, kan man inte längre hävda särskild kostnadseffektivitet. Gränsen har nåtts.

Heja Sverige…

Sverige har blivit en säkerhetskonsument. Visst har Sverige förmågor, som producerar säkerhet och bidrar med mervärde till gemensam säkerhet, men Sverige är ännu i flera år oförmögen att försvara sig själv mot angrepp eller mot politisk och militär påtryckning. I medierna flaggas nya satsningar på försvaret, men dom kommer flera år för sent, är underdimensionerade och deras effekt börjar skönjas först på 2020-talet. Den svenska försvarsmakten har en verifierat bristfällig förmåga till försvar av Sverige, bristfällig förmåga till uthålliga insatser och bristfälliga ekonomiska förutsättningar för att omställa till ny organisation. Man har förstått att ta skeden i vacker hand och se över mera permanenta säkerhetslösningar, som möjliggör en återtagning av de egna förmågan i samarbete med andra.

Meanwhile in Finland

Finland glider i samma kategori. En manstark försvarslösning bidrar till att kunna hävda territoriell integritet, förmågan att avvärja angrepp samt att hålla de centrala områden i egen kontroll. Förmågan att göra något mer utöver detta har dock i flera års tid sakta eroderats genom en ökning av materiella brister och anskaffningar av utrustning i mindre antal än vad förmågekraven har förutsatt. Arméns artilleri består till huvuddelen av dragna pjäser från efterkrigstiden, luftvärnet är otillräckligt och antalet av annan ammunition och andra system än tungt eldrörsartilleri räknas i tiotalen. Detta utgör allvarliga brister inom olika förmågeområden och i sådana situationer där vapenmakt måste användas snabbt och flexibelt, t.ex. mot en luftburen och luftlandsatt fiende. Flygvapnets HX-anskaffning och marinens nya ytstridsfartyg ökar inte förmågan, utan de ersätter utrustning som utrangeras med ett mindre antal. Även om de ersättande lösningarna skulle vara toppteknologiska magiska innovationer i stil med Nokia och Angry Birds, så är minskningen av antalet system till två tredjedelar eller till och med hälften av dagens antal ett kallt faktum.

Detta kan inte kompenseras med överlägsen finsk taktik. 2020-talets Finland har mycket få stridssystem och övriga system, som skulle kunna skapa mervärde till ett gemensamt försvar, då det redan är svårt att försvara det egna landet. Finlands värde ligger i dess geografiska läge och ett väl skyddat kärnområde. Försvaret av hela landet – om man förstår det som att försvarsmakten reagerar lika snabbt och bestämt på angrepp även i det mest avlägsna hörnet av riket – är något som man numera även i festtal låter bli att tala om. Ett absolut och omedelbart försvar av hela Finland kan bara nås i samarbete med andra. Det innebär inte att en avlägset hörn av t.ex. Lappland skulle ges utan strid. Men det innebär att Ryssland vid tillfälle och behov kan ta och i långa stunder ockupera delar av Finland. Likaså vore priset för återtagandet av ett sådant avlägset hörn mycket högt.

Kommendören för försvarsmakten Jarmo Lindberg (t.v.), SACEUR Phil Breedlove och ÖB Sverker Göranson (t.h.) undertecknar Host Nation Support -avtalet i NATOs toppmöte i Wales 2014. Bild: SHAPE photo, Edouard Bocquet, SHAPE Public Affairs Office

Kommendören för försvarsmakten Jarmo Lindberg (t.v.), SACEUR Phil Breedlove och ÖB Sverker Göranson (t.h.) undertecknar Host Nation Support -avtalet i Natos toppmöte i Wales 2014. Bild: SHAPE photo, Edouard Bocquet, SHAPE Public Affairs Office.

Slutsatser

Sverige och Finland bör förstå att fripassagerare tillåts endast så länge utrymme finns. Därefter flyger man ut i farten. Sverige har en liten strategisk fallskärm som man kan glida till trygga Svea med. Finland störtar rakt till Sibiriens vargar. Natos dörr stängs snart. I fortsättningen beviljas inträde mot bevis på ett berömligt försvar samt uppvisad förmåga och vilja till försvar i samarbete. Andra får göra höger och vänster om och gå hem. Ryssland lyssnar inte på Finland och anser inte Finland vara en särskild partner eller granne, även om ordet ”partner” florerar då president Putin och övriga ryska politiker talar med sina finska motparter. Då handlar det tyvärr närmast om reflexiv kontroll. I en möjlig framtida kris griper Ryssland alla chanser att exploatera finskt territorium och finsk svaghet utan konsultationer eller rådplägningar. Den tröskel som Ryssland inte överstiger är Natos gräns. Detta vill Nato vara tydlig med. Därför vill försvarsalliansen inte ha medlemmar som skulle kräva att redan tunnt spridda resurser sprids ännu tunnare. Alliansen vill inte heller ha politiskt ambivalenta nya medlemmar, vars förhållande med Ryssland rubbar Natos enighet. Bland andra är Turkiet, Grekland, Ungern och Bulgarien problematiska just i sina förhållanden till Ryssland, var och en av olika orsaker. Därför utgör de även en bred och mångfacetterad angreppsyta för rysk informationspsykologisk påverkan, vars mål är att försvaga och destabilisera enigheten i den västerländska värdegemenskapen.

För Finlands del vore en hastig cementering av landets Nato-linje som status quo på basen av den säkerhetspolitiska redogörelsen en stor risktagning. Nato-utrdeningen har inte producerat något nytt. Konsensusberedningen av statsrådets säkerhetspolitiska redogörelse kommer att leverera en färdig resursanpassad omvärldsanalys som riskdagen inte på riktigt debatterar. Eller åtminstone vore en sådan debatt oerhörd i tiden av de moderna redogörelserna. Beslutet kan inte vänta väldigt länge. Dörren till Nato stängs och kreditbetyget på Finlands försvar är sakta sjunkande. I redogörelsen måste skillnad mellan omvärldsanalys göras och på basen av den ska slutsatser fattas. Den nuvarande modellen där bedömning, analys och slutsatser kommer i ett bibliskt paket, utan kritisk debatt, skiljer sig inte mycket från inläggen på denna blogg.

//James


Åsikterna jag här uttryckt är mina egna. De reflekterar inte nödvändigtvis försvarsmaktens eller någon annan myndighets officiella linje.

Without Allies or When Russia Alone Liberated Europe

Modern Russian symbolgy of the Great Patriotic War (Великая Отечественная война).

Modern Russian symbolgy of the Great Patriotic War (Великая Отечественная война).

Introduction

On May 9th Russia celebrated the 71st anniversary of victory over the Nazis in the Great Patriotic War. The Victory Day parade equipment lacked the white hubcaps and red stars of days past. Prominent were green battle dress uniforms and the trademark St. George orange-black stripes adorned with stars. Since 2014, the parade has featured units in combat gear, marching on foot wearing helmets with (silly-looking) goggles atop and riding matte green GAZ Tigr armored jeeps.

The Victory Day parade is becoming a spectacle for linking the new narrative of the Great Patriotic War with contemporary Russian national identity and integrating it to a new Russian patriotism. The parades also serve the Supreme Commander, the President of the Russian Federation, allowing him to cement new policy by declaring pravda. This falls well within the tasks and jurisdiction of the president as his annual Presidential Address to the Federal Assembly is regarded as guidance related to the internal and foreign policy of the State. Some of the provisions of the Russian Military Doctrine, National Security Strategy and the Foreign Policy Concept are specified in the Presidential Addresses. Therefore it is important to regard these speeches as more than just attempts to bolster spirit, national unity and panem et circenses. The speeches should be put in a context of policy and listened to very carefully. What is said is equally important as what is being left out, especially compared to earlier Victory Day speeches, since this gives insight to changes is Russian thinking and policy.

Since 2011, the Victory Day speeches have focused on the battle against fascism and Nazism by the Soviet people, the Red Army and the great sacrifices of the Soviet people to liberate Europe in World War II. There is a stark contrast between the speeches of 2010 and 2014; the latter lacks any mention of Allies. In 2010 military units from the CIS countries and the Allies Great Britain, the United States, France and Poland marched alongside Russian troops with the German chancellor Angela Merkel sitting beside Putin.

Below are word clouds of the Victory Day speeches along with key excerpts from the speeches illustrating a clear shift towards a more isolated Russian position.

2009 – Cooperative Russia Seeking a Common New World Order

Russian President Vladimir Putin (C), Prime Minister Dmitry Medvedev (R) and acting Defence Minister Anatoly Serdyukov (L) watch the Victory Parade on Moscow's Red Square. Photo: REUTERS/Sergei Karpukhin.

Russian President Vladimir Putin (C), Prime Minister Dmitry Medvedev (R) and acting Defence Minister Anatoly Serdyukov (L) watch the Victory Parade on Moscow’s Red Square. Photo: REUTERS/Sergei Karpukhin.

In exactly one year we will celebrate the 65th anniversary of the Great Victory. The Commonwealth of Independent States and other nations will celebrate this Day of Liberation with us. The victory over Nazism is a great example and a great lesson for all peoples.

Word cloud of the 2009 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Word cloud of the 2009 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Now more than ever it is obvious that a safer world is only possible if the rules of international law are strictly adhered to. That is why our country has suggested a new European Security Treaty. This security must be based on strict arms control and sensible levels of military preparedness, the broadest possible cooperation between states and an absolute commitment to the peaceful settlement of conflicts. We will resolutely do everything in our power to live up to these principles.

2010 – Russia With Allies

Soldiers of the 170th Infantry Brigade Combat Team, along with British and French troops, marched in Sunday's Victory Day parade, commemorating the defeat of Nazi Germany in 1945. Credit: Misha Japaridze/Associated Press.

Soldiers of the 170th Infantry Brigade Combat Team, along with British and French troops, marched in Sunday’s Victory Day parade, commemorating the defeat of Nazi Germany in 1945. Credit: Misha Japaridze/Associated Press.

The victory in 1945 was not only a military but also a great moral victory. A common victory. All of the Soviet Union’s peoples fought for it, and our allies helped to bring it closer. And today troops from Russia, the CIS countries and our allies in the anti-Hitler coalition will march together triumphantly. March in a single formation as a proof of our common desire to defend peace and never to allow any revision of the outcomes of war, never to let any new tragedies happen.

Word cloud of the 2010 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Word cloud of the 2010 VD speech. http://www.wordclouds.com/

The lessons of World War II call us to solidarity. The world is still fragile, and we should remember that wars do not start in a flash. The evil gains its strength if we shrink back or try to ignore it.

2011 – The New Arms of the Double-headed Eagle

Military parade celebrating the 66th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Photo: RIA Novosti

Military parade celebrating the 66th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Photo: RIA Novosti

New generations are working now to reinforce the bonds of friendship, cooperation and fraternity with the peoples with whom we celebrate this Victory together. I sincerely congratulate veterans from all countries, for Victory Day was and is our common celebration.

Word cloud of the 2011 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Word cloud of the 2011 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Russia’s armed forces give our country and its people reliable protection. Our officers and soldiers are always at the ready, today too, even as their comrades march across Red Square. Many of those here today have been decorated for courage and bravery.
The country’s authorities will continue to do everything to ensure that our servicemen are well provided for and that the armed forces keep modernising, receiving the latest modern arms and equipment, some of which we will see at the parade today.

2012 – Mutual Suspicion and Ideological Disputes Prevented the West from Recognizing the Threat of Nazism, the Narrative of the Efforts of the Soviet People in Defeating the Axis Powers Begins

At the military parade on Red Square to celebrate the 67th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Photo: kremlin.ru

At the military parade on Red Square to celebrate the 67th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Photo: kremlin.ru

We must be open in recognising that the Nazis’ aggressive plans did not meet with timely collective resistance and that the divisions between countries and their mutual suspicion and ideological disputes prevented them from being able to stop World War II.

Humanity paid a terrible cost for this, but in the end, the inevitable happened and responsibility and the collective determination to vanquish this evil finally triumphed. Countries rose in common coalition against the Nazi enemy. Today, we pay tribute to the countries that made an enormous contribution to defeating our common ruthless enemy.

Word cloud of the 2012 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Word cloud of the 2012 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Russia is consistent in its policy of strengthening security in the world. We have a great moral right in taking this principled and firm stand, because it was our country that bore the brunt of the Nazi attack, met it with heroic resistance, traversed immense hardships, determined the war’s outcome, routed the enemy and liberated the world’s peoples. This victory provides a strong foundation for our young generations too, who must know and remember that they are the successors of victors, of true soldiers of freedom.

Veterans, you stood shoulder to shoulder throughout this war, united as brothers, enduring hardships, deprivation and torment such as seem more than man can bear. But you did not give in to the enemy and became those who truly made victory with your own hands. You took strength in Russia’s glorious military traditions and in the true values that shone so brightly during those times of great trial, and you prove once more that victory is won not only through strength of arms, but through strength of will, unity and faith.

2013 – The Red Army and the Soviet People Become the Sole Liberators of Europe and Vanquishers of Fascism, a Multinaltional Inclusive Russian Nationalism Is Coined

Military parade celebrating the 68th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Photo: kremlin.ru

Military parade celebrating the 68th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Photo: kremlin.ru

The might behind this righteous unity is love for Russia, our home, our relatives and our family. These values bring us together today. Our entire nation fought valiantly to defend them.

We will always remember that it was Russia and the Soviet Union that disrupted the inhuman, bloody, arrogant plans of the Nazis and did not allow them to take over the world.

Our soldiers fought for freedom and independence, and in defending their homeland without sparing themselves, they liberated Europe and triumphed in a victory that will remain in history forever.

Word cloud of the 2013 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Word cloud of the 2013 VD speech. http://www.wordclouds.com/

The victory in May 1945 is the sound of a great bell that celebrates life without war, a sacred symbol of loyalty to our Motherland which lives in each of us, a symbol of unity of the multinational people of Russia and their boundless devotion to their roots and history.

2014 – World War II Is the Great Patriotic War, Fought by the Red Army and the Soviet People Alone, Safeguarding the Glorius History of Russia Becomes a Mission

Parade of Victory in the Great Patriotic War. Photo: RIA Novosti

Parade of Victory in the Great Patriotic War. Photo: RIA Novosti

The victory was carved out on the frontline and in the rear, in the partisan units and underground. It was brought nearer by the courage of defenders of the beseiged Leningrad and bravery of defenders of Sevastopol, the valor of thousands of soldiers who stood firm defending their positions.

The outcome of the entire World War II was determined in the brutal battles of Moscow and Stalingrad, Kursk and Dnieper.

The Soviet people’s unbending will, fearlessness and firmness saved Europe from slavery.

Word cloud of the 2014 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Word cloud of the 2014 VD speech. http://www.wordclouds.com/

We will take care of Russia and its glorious history and we will always put service to the Motherland at the very top — that is how it has always been in our country. And I am sure that is how it will be in the future! Glory to the people – victors!

2015 – The Enlightened Europe Failed in the 1930s, Post-Crimean Detente Is Sought and New Partners Are Honored as Contributing to the Great Patriotic War

President of Egypt Abdel Fattah el-Sisi (left) at the military parade to mark the 70th anniversary of Victory in the 1941–1945 Great Patriotic War. Photo: kremlin.ru

President of Egypt Abdel Fattah el-Sisi (left) at the military parade to mark the 70th anniversary of Victory in the 1941–1945 Great Patriotic War. Photo: kremlin.ru

Hitler’s reckless adventure became a tough lesson for the entire world community. At that time, in the 1930s, the enlightened Europe failed to see the deadly threat in the Nazi ideology.

The Soviet Union bore the brunt of the enemy’s attacks. The elite Nazi forces were brought to bear on it. All their military power was concentrated against it. And all major decisive battles of World War II, in terms of military power and equipment involved, had been waged there.

And it is no surprise that it was the Red Army that, by taking Berlin in a crushing attack, hit the final blow to Hitler’s Germany finishing the war.

Word cloud of the 2015 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Word cloud of the 2015 VD speech. http://www.wordclouds.com/

We are grateful to the peoples of Great Britain, France and the United States of America for their contribution to the Victory. We are thankful to the anti-fascists of various countries who selflessly fought the enemy as guerrillas and members of the underground resistance, including in Germany itself.

We remember the historical meeting on the Elbe, and the trust and unity that became our common legacy and an example of unification of peoples – for the sake of peace and stability.

It is precisely these values that became the foundation of the post-war world order. The United Nations came into existence. And the system of the modern international law has emerged.

These institutions have proved in practice their effectiveness in resolving disputes and conflicts.

Besides the Russian servicemen, parade units of ten other states will march through the Red Square as well. These include soldiers from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. Their forefathers fought shoulder to shoulder both at the front and in the rear.

These also include servicemen from China, which, just like the Soviet Union, lost many millions of people in this war. China was also the main front in the fight against militarism in Asia.

Indian soldiers fought courageously against the Nazis as well.

Serbian troops also offered strong and relentless resistance to the fascists.

Throughout the war our country received strong support from Mongolia.

2016 – The Great Patriotic War Rules the Speech, Forgotten Are the Allies, Russia is the Sole Liberator of the World’s Peoples, the Home Front and the Efforts in a Total War Are Retold

Military parade on Red Square. Photo: kremlin.ru

Military parade on Red Square. Photo: kremlin.ru

This year marks the 75th anniversary of the beginning of the Great Patriotic War: on June 22, 1945, the Nazis treacherously attacked the Soviet Union. The life of a huge country changed in an instant. And at this tragic turning point, there was but one choice, a superior choice to be made – saving the Fatherland became the top priority for the entire people.

A heroic and sacrificial road to Victory ensued. A host of the most challenging tasks had to be solved without hesitation. One of them was evacuating millions of citizens and industries to the east. All of this was to be done in the most difficult conditions of the enemy’s assault, in the heat of the war.

The veterans are proud of their grandsons and granddaughters – they have not let them down and will always be looking up to the Great Victory, to the deed of a heroic generation of victors!

Now it is hard to comprehend what extraordinary efforts it took to relocate and restore more than fifteen hundred plants. In several months, they started continuously supplying tanks, aircraft, ammunition and military equipment to the front. This greatest, unprecedented labour victory allowed our army to push the enemy back and smash an aggressor that harnessed the economic potential of almost all of Europe.

Word cloud of the 2016 VD speech. http://www.wordclouds.com/

Word cloud of the 2016 VD speech. http://www.wordclouds.com/

The deeds of home-front workers demonstrated the vital force of our people, its unity, victorious spirit and love for the Fatherland. Our fathers and grandfathers defeated a powerful and merciless enemy that many countries gave in to. It was the Soviet people that brought freedom to other peoples. It was our soldiers who paid back the Nazis and their allies in full for the millions of victims, for all the barbarities and atrocities on our land.

Conclusion

While the Victory Day parade or reception speeches do not enjoy a formal status such as the Presidential Addresses, they often very closely echo those statements and sometimes precede official policy changes as signals. Therefore it is very important that Russian presidential and other official speeches, statements and addresses in different forums are closely followed and analysed. While considered by some the obscure science of Kremlinology, it is good to bear in mind that Russian policy recognises Presidential Addresses as policy instruments. More efforts should be directed in strategic studies institutes and think tanks to follow up and analyse Russian official statements and their effects on different aspects of the Russian security apparatus.

//James


The views expressed here are the author’s opinions, which do not necessarily reflect the views of the Finnish Defence Forces or any other government authority.