Blogin idea

 

Raha ja talous -blogi perustettiin vuoden 2010 marraskuussa jälkikeynesiläisen rahatalousanalyysin populaariksi julkaisukanavaksi. Vuoden 2010 jälkeen blogissa on julkaistu yli 250 kirjoitusta lyhyistä kommenteista, keskusteluartikkeleihin ja viihteellisistä dialogeista syvällisiin rahan ja talouden analyyseihin.  Vuoden 2014 helmikuussa Raha ja talous nousi Cisionin mittauksessa Suomen suosituimmaksi talousaiheiseksi blogiksi.

Blogin keskeisenä tavoitteena on ollut tehdä tunnetuksi jälkikeynesiläistä taloustiedettä ja osoittaa, kuinka modernin kapitalistisen rahatalouden kehityskulkuja on mahdollista selittää uskottavasti ja perusteellisesti jälkikeynesiläisen tuotannon rahateorian avulla. Lisäksi blogissa on nostettu esiin jälkikeynesiläisestä teoriaperinteestä nousevia politiikkasuosituksia, jotka ovat aiemmin puuttuneet suomalaisesta talouspoliittisesta keskustelusta.  Blogin yhtenä tavoitteena onkin ollut talouspoliittisen keskustelun monipuolistaminen ja tällä tavalla demokratian tilan laajentaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Blogin alkuaikoina kirjoitukset käsittelivät pääsääntöisesti modernia velkarahaa ja rahatalousjärjestelmän peruskysymyksiä rahapolitiikasta valtioiden rahoitukseen. Euroopan talouskriisin kärjistymisen myötä blogin artikkeleiden aihepiiri on laajentunut muihinkin makrotaloudellisiin kysymyksiin, kuten työttömyyteen ja työttömyysteoriaan, raha- ja finanssipolitiikan suhteeseen sekä talouspolitiikan yleiseen linjaan Suomessa ja Euroopassa. Lisäksi blogissa on julkaistu sen kirjoittajien lehtiartikkeleita, puheenvuoroja ja luentojen opetusmateriaaleja.