Blogin kirjoittajat

Lauri Holappa toimii tutkijana Helsingin yliopistossa politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Hänen tutkimusintressinsä koskevat taloustieteellisten ideoiden poliittista relevanssia, valuuttakurssi- ja rahoitusjärjestelmää sekä työllisyyspolitiikkaa.

Jussi Ahokas on kansantaloustieteestä valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän valmistelee väitöskirjaa rahatalousjärjestelmän institutionaalisista muutoksista ja niiden alueellisista vaikutuksista Itä-Suomen yliopistossa historian ja maantieteen laitoksella. Siviiliammatiltaan Ahokas on pääekonomisti.