Suomi on työttömyyskriisissä

rukkanenTänään julkaistut työvoimatilastot kertoivat työllisyystilanteen Suomessa heikentyneen edelleen elokuun aikana. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työllisiä oli 40 000 vähemmän kuin viime vuonna ja työllisyysaste supistui 0,6 prosenttia edellisen vuoden elokuusta. Myös työttömyysaste aleni, mikä nykytilanteessa kuvaa työllisyystilanteen parantumisen sijaan ihmisten liikkumista työvoiman ulkopuolelle. [Read more…]