Elvytystä, talouskuria vai kysynnänsäätelyä?

elvytysSuomalainen ja kansainvälinen elvytyskeskustelu on saanut viime viikkoina erikoisia piirteitä. Eri puhujat tarkoittavat elvytyksellä hyvin eri asioita ja monet elvytystä nimellisesti kannattavat tuntuvat kuitenkin lopulta vastustavan sitä. Tämän lisäksi kansainvälisestä keskustelusta löytyy myös tahoja, jotka kannattavat kokonaiskysyntää elvyttävää talouspolitiikkaa, mutta sanovat silti vastustavansa elvytyspolitiikkaa. [Read more…]

Raju elvytys

raffiViime viikkoina euroalueen taantuman syventyessä myös Suomessa on alettu jälleen puhua elvytyksestä. Edellisen kerran vastaavaa keskustelua käytiin vuonna 2009 globaalin finanssikriisin aikaansaaman reaalitaloudellisen taantuman yhteydessä. Aivan kuten tuolloin, myös nyt julkisessa keskustelussa tuntuu esiintyvän hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaisia talouspoliittisia toimia voidaan kutsua elvytykseksi. [Read more…]

Sittenkin suhdanneongelma

busisykliKun eurokriisin myötä Suomen talous vajosi uudestaan taantumaan, talouspoliittiseen puheeseen on vähitellen juurtunut näkemys, jonka mukaan Suomen talouden ongelmat ovat muuttuneet rakenteellisiksi. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että nykyisten talousongelmien ei uskota olevan suhdanneluontoisia, vaan pikemminkin talouden uusi normaali. Esimerkiksi valtiovarainministeri Jutta Urpilainen varoitteli viime viikolla, ettei Suomen taloudessa välttämättä koskaan palata finanssikriisiä edeltäneelle kasvu-uralle. [Read more…]