Tulevien sukupolvien piikki

sukupolviValtion velkaantumisen ympärillä käytävässä poliittisessa keskustelussa viitataan usein tuleviin sukupolviin ja heidän taakkaansa. Yleinen näkemys on, että valtion velkaantuminen tänään tarkoittaa maksutaakan siirtämistä tuleville sukupolville. Valtion velkaantumisesta tehdään siis sukupolvien välinen oikeudenmukaisuuskysymys, josta vedettävä johtopäätös on selkeä: jos haluat olla vastuullinen poliitikko ja ajatella myös tulevia sukupolvia, on tehtävänäsi vastustaa valtion velkaantumista. Emme yksinkertaisesti voi elää tulevien sukupolvien piikkiin. [Read more…]

Julkisten menojen kasvusta

kasvuHelsingin Sanomat haastatteli viikonloppuna jonkinlaista talousliberalismia ajavan ajatushautomo Liberan tutkimusjohtajaa Elina Lepomäkeä. Haastattelussa annettiin ymmärtää, että julkisen sektorin bruttokansantuoteosuuden kasvu selittyy Suomen nykyhallituksen ja ilmeisesti myös edellisten hallitusten ”vasemmistolaisella” politiikalla. Ironista kyllä olemme kuulleet samanlaista argumentaatiota viime aikoina myös Vasemmistoliitosta. Tietenkin Elina Lepomäelle julkisten menojen BKT-suhteen kasvu on osoitus taantumuksellisesta ”suunnitelmataloudesta”, kun taas jotkut Vasemmistoliiton taustavaikuttajat pitävät tätä myönteisenä osoituksena hallituksen radikaalista tasa-arvopolitiikasta. [Read more…]