Mitä kehysriihessä päätettiin?

katfanKäsittelimme viime viikolla hieman teoreettisemmin Jyrki Kataisen hallituksen kehysriihtä ja annoimme yleisesti rahataloudessa päteviä suosituksia tulevien vuosien budjettien suunnitteluun. Tärkein muistutuksemme oli se, ettei julkinen sektori pysty itsenäisesti määräämään alijäämäänsä, vaan siihen vaikuttaa julkisten kulutus- ja verotuspäätösten lisäksi vähintään yhtä paljon yksityisen sektorin päätökset sekä ulkomaansektorin kehitys. Lisäksi painotimme, että julkiset alijäämät voivat vaikuttaa ennen kaikkea yksityisen sektorin toimijoiden päätöksiin. Siksi julkisen sektorin alijäämäinen kulutus tänään voi tuottaa julkisia ylijäämiä huomenna. [Read more…]

Voiko tuottavuuden kasvukin riippua kysynnästä?

tuottavuusMonissa viimeaikaisissa talouspoliittisissa puheenvuoroissa Suomen talouden mahdollisena pelastuksena on nähty tuottavuuden kasvu. Perusteet on usein raavittu uusklassisesta kasvumallista, jonka mukaan talouskasvu voi lopulta syntyä ainoastaan tuottavuuden kasvusta. Kun lisää työvoimaa ei enää ole saatavilla ja pääomakanta ei enää kasva, vain työprosessien tehostuminen voi valtavirtaisen kasvuteorian mukaan laajentaa kokonaistuotantoa.

[Read more…]

Mitä kehysriihessä tulisi päättää?

juttauValtiovarainministeri Jutta Urpilainen epäili eilen (13.3.2013), että taloudellisen tilanteen heikentyminen vuoden 2012 lopulla tarkoittaa sitä, että ensi viikon torstain kehysriihessä hallituksen on päätettävä suunniteltua suuremmista menoleikkauksista ja veronkorotuksista. Koska toivottua verotuloja lisäävää talouskasvua ei ole tullut, on julkisen velkaantumisen katkaisu nyt Urpilaisen näkemyksen mukaan hallituksen omissa käsissä
[Read more…]