Luonnollisesta työttömyydestä täystyöllisyyteen

sorsaJulkaisimme tänään suomalaista työllisyyspolitiikkaa käsittelevän artikkelin Kalevi Sorsa -säätiön Impulsseja -julkaisusarjassa. Artikkelissa esitämme, että viime vuosikymmeninä työllisyyspolitiikkaa on tehty Suomessa lähes ainoastaan talouden tarjontatekijöiden merkitystä painottaen. Talouspolitiikka on nojannut uusklassiseen työllisyysteoriaan, jonka mukaan kysynnänsäätelyllä ei voida vaikuttaa työllisyyden tasoon välttämättä edes lyhyellä aikavälillä. [Read more…]

Mitä me olemme tehneet valtion rahalle?

Itävaltalaisen liberaalin talousajattelun piirissä suurimmaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi on nimetty valtio ja valtion puuttuminen taloudelliseen toimintaan. Kun valtio sekaantuu taloudellisiin prosesseihin, seurauksena on itävaltalaisen katsannon mukaan yksilöiden vapauden menetys, taloudellisen tehottomuuden lisääntyminen sekä jatkuvat kriisit. Yksi keskeisistä ongelmista talousjärjestelmässämme on itävaltalaisten mielestä valtion sekaantuminen rahaan ja rahajärjestelmään. [Read more…]

Phillipsin käyrä

Keynesiläisen talouspolitiikan alasajo Euroopassa alkoi 1970-luvun alussa, jolloin Milton Friedmanin ja muiden Chicagon koulukunnan edustajien kehittämä makrotalousteoria ja siitä johdetut politiikkasuositukset alkoivat kiinnostaa myös vanhalla mantereella talouspolitiikasta vastaavia tahoja. Friedmanin keskeinen väite oli se, että lopulta  inflaatiota määrittää taloudessa ainoastaan rahan määrän kasvu, jonka hallitsemisesta olisi näin tultava talouspolitiikan keskeisin tavoite. Friedmanin mukaan rahaa tuli lisätä talouteen samaa tahtia, kuin talouden reaaliset tuotannontekijät kasvattivat taloutta. Monetaristiset politiikkakokeilut osoittautuivat myöhemmin tuhoisiksi, mutta niiden epäonnistumisesta huolimatta keynesiläiseen investointipolitiikkaan ei Euroopassa enää palattu. [Read more…]