Valtion budjetoinnin salat

Kuluneella viikolla Jyrki Kataisen hallitus kokoontui Säätytalolle sopimaan valtion talousarviosta vuodelle 2013. Kyseessä on Kataisen hallituksen toinen budjetti. Budjettineuvotteluissa hallituspuolueiden välejä hiersi erityisesti uuden vanhuspalvelulain resursointi. Peruslinjoista päähallituspuolueet Kokoomus ja SDP ovat kuitenkin olleet samaa mieltä. Huoli valtion velkaantumisesta on yhteinen ja velkaantumista on pyritty hillitsemään veronkorotuksin sekä tiukalla menokurilla. Tästä huolimatta valtion budjetti on jäämässä ensi vuonna heikossa taloustilanteessa lähes 7 miljardia alijäämäiseksi, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. [Read more…]

Suomen Pankki viestii

Aamulehti kysyi viime viikolla Suomen Pankin viestintäpäällikkö Mika Pösöltä, kuinka pankit luovat rahaa talouteen. Pösö esittää tämän tapahtuvan nykyjärjestelmässä niin kutsutun rahakerrointeorian osoittamalla tavalla. Pösön mukaan rahan tarjonta on siis eksogeenista, jolloin keskuspankki pystyy vaikuttamaan luottojen määrään taloudessa keskuspankkirahan määrää säätelemällä. [Read more…]