Euroalueen epätasapainoista – vielä kerran

Me ja muut postkeynesiläiset tutkijat ympäri maailmaa olemme toistuvasti esittäneet, että Euroopan rahaliiton kriisi on suurelta osin seurausta euroalueen sisäisistä vaihtotaseiden epätasapainoista. Alijäämäinen vaihtotase johtaa väistämättä joko julkisen sektorin tai yksityisen sektorin alijäämiin tai näihin molempiin. Näin ollen vaihtotaseeltaan alijäämäisten eurotalouksien mahdollisuudet vähentää julkista velkaansa ovat olleet tosiasiassa olemattomat.

[Read more…]