Rahan endogeenisuus 1950-luvun Suomessa

Olemme blogissamme useaan otteeseen kuvanneet rahan endogeenisuutta, joka nykyjärjestelmässä perustuu keskuspankkien korkotavoitteeseen sekä niiden toimintaan viimekätisenä lainaajana ja pankkijärjestelmän likviditeetin turvaajana. Vaikka liikepankkien kyky luoda rahavarallisuutta tyhjästä sekä keskuspankin reaktiivinen rooli luotonlaajennuksen säätelijänä on tullut monelle blogimme lukijalle yllätyksenä, ei esittämämme kuvaus todellisuudesta ole millään tavalla uusi. Esimerkiksi Suomen Pankissa kyseinen dynamiikka on tunnettu jo pitkään.
[Read more…]

Velkakrapula helpottaa?

Blogissa on seurattu tasaisin väliajoin Yhdysvaltojen talouden velkarakenteiden kehitystä. Maailman suurimman talouden kasvu ja tulevaisuuden kasvuedellytykset heijastuvat myös muiden alueiden taloudelliseen kehitykseen. Kun velan määrän kasvu määrittelee Yhdysvaltojen talouskasvua, voidaan velkatilastoja analysoimalla haarukoida koko maailmantalouden lähiaikojen kehityssuuntaa. [Read more…]

Rahahierarkiasta

Rahasta on tullut kestopuheenaihe. Globaali finanssikriisi nosti esiin pankkijärjestelmän keskeisen roolin taloudessamme ja ihmiset alkoivat kiinnittää entistä enemmän huomiota rahoituslaitosten yhteiskunnalliseen valtaan. Ennen kaikkea rahan alkuperä ja rahanluonnin mekanismit, mutta myös rahoitusmarkkinoiden toiminta laajemmin ovat alkaneet askarruttaa ihmisten mieliä. On alettu epäillä, ettei rahoitusmarkkinoiden toiminta välttämättä johdakaan oikeudenmukaiseen eikä edes tehokkaaseen lopputulokseen. Samalla on syntynyt sellaista rahatalousjärjestelmää koskevaa julkista keskustelua, jolle ei ennen finanssikriisiä ollut minkäänlaista tilausta.
[Read more…]