Epävakaussopimus

Julkisuudessa paljon esillä olleen ortodoksisen tarinan mukaan euroalueen talouskriisi johtuu joidenkin eurovaltioiden holtittomasta talouspolitiikasta, veronkierrosta ja jopa suoranaisesta korruptiosta. Tämän vuoksi tiukempi talouskuri nähdään välttämättömänä, jotta tulevaisuudessa ei päädyttäisi samanlaisiin ongelmiin uudestaan. [Read more…]

Kultakanta lisäisi talouden ongelmia

Sakari Puisto esitti (HS 11.1.) paluuta kuntakantaan ratkaisuksi rahatalousjärjestelmän ongelmiin. Todellisuudessa kultakantaan siirtymisestä seuraisi vain suurempia ongelmia.

Puisto perustelee reformia tarinalla, jonka mukaan kulta on valikoitunut kaikkien hyödykkeiden joukosta vaihdon välineeksi tuhansia vuosia sitten. Valtaosa rahatalousjärjestelmän varhaisvaiheita käsittelevistä historiallisista ja antropologisista tutkimuksista (ks. esim. Graeber ja Hudson) ei kuitenkaan tue tätä väitettä.

[Read more…]

Talouden realiteetit ja yhteiskuntapolitiikka

Yleisen käsityksen mukaan talouden realiteetit asettavat nykyään yhteiskuntapolitiikalle aivan erilaisia rajoitteita kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Vaikka Suomessakin kansalaiset hyväksyvät edelleen hyvinvointivaltion idean ja kysyttäessä kertovat ehdottomasti kannattavansa valtion ylläpitämiä hyvinvointijärjestelmiä, on heille samanaikaisesti selvää, että nykyiset taloudelliset olosuhteet vaativat tietyistä palveluista sekä eduista luopumista. Jos joitain hyvinvointijärjestelmiä ei olla valmiita keventämään tai kokonaan purkamaan etupainotteisesti, saattaa edessä olla lopulta koko hyvinvointivaltion romahdus. Hyvinvointivaltion puolustaminen tarkoittaakin nykyään itse asiassa sen hallittua alasajoa.

[Read more…]