EKP:n joululahja

Euroopan liikepankit saavat tänään varhaisen joululahjan, kun Euroopan keskuspankki pyrkii helpottamaan rahoitusolosuhteita euroalueella. EKP tarjoaa liikepankeille kolmivuotista rahoitusta noin yhden prosentin korolla, mikä vastaa EKP:n tämänhetkistä ohjauskorkoa. Toimenpiteen tavoitteena on turvata liikepankkien likviditeetti eli maksuvalmius.

Kun pankeilla on hallussaan runsaasti edullisesti lainattua keskuspankkirahaa, on niiden mahdollista selvittää helpommin ja edullisemmin velkasitoumuksensa toisten liikepankkien kanssa. EKP olettaa, että tällöin pankit uskaltavat myös lainata enemmän kotitalouksille, yrityksille sekä valtioille, koska lainoja vastaavan rahavarallisuuden siirtely pankkien välillä muuttuu riskittömämmäksi ja edullisemmaksi. Tiivistettynä EKP:n tavoitteena on siis palauttaa pankkien luottamus toisiinsa. [Read more…]

Funktionaalinen rahoitus, valtio ja ilmastokriisi

Funktionaalisella rahoituksella tarkoitetaan suppeasti määriteltynä tilannetta, jossa valtion kulutusta ja rahoitusasemaa säädellään muut taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet kuin keskipitkän aikavälin budjettitasapaino mielessä. Nykymuotoisessa rahatalousjärjestelmässä funktionaalisen rahoituksen mahdollistaa valtion monopoli valuutan eli yleisesti hyväksytyn maksuvälineen liikkeellelaskijana. Rahahierarkiassa valtioraha on siis korkeimmassa asemassa ja kaikki muut rahat, kuten yksilöiden väliset velkasuhteet tai liikepankkien väliset velkasitoumukset ovat selvitettävissä valtiorahalla.

[Read more…]

Me haluamme leikata itse

Viime viikon EU:n huippukokoukseen oli ladattu valtavasti odotuksia. Lopulta Euroopan päättäjien kokousta edeltäneet itsevarmat puheet eurokriisin päättämisestä ja euron pelastamisesta osoittautuivat puhtaaksi bluffiksi. Kokouksessa päätettiin entistä tiukemmasta talouskurista, johon Euroopan unionin maat haluttiin mukaan pitävällä sopimuksella. Toimeenpantuna nämä päätökset tulevat tietysti johtamaan reaalitalouden kriisin syvenemiseen, kun kokonaiskysyntä Euroopan taloudessa vähenee entisestään.

[Read more…]