Vasemmisto etsii rahaa

Raha ja talous -blogin tekstejä julkaistaan tulevina kuukausina ideologiakriittisessä verkkojulkaisussa Revalvaatiossa.  Ensimmäinen julkaistu kirjoitus oli kestävyysvajetta ja funktionaalista rahoitusta käsitellyt teksti. Artikkeli näyttää herättäneen kiinnostusta myös uudessa vasemmistossa, joka on viime vuosikymmeninä tehnyt itsensä näkyväksi ennen kaikkea prekariaattiliikkeenä. Paskaduuni-käsitteen luojanakin tunnettu Eetu Virén arvostelee Revalvaatiossa julkaistussa kirjoituksessaan funktionaalisen rahoituksen ideologisia lähtökohtia (hyvinvointivaltio valtiollisen alistamisen muotona) ja arvioi neochartalistisen rahateorian epäonnistuvan todellisuuden selittämisessä pääasiassa siksi, että se jättää huomioimatta luotottajien vallan suhteessa valtioon.

[Read more…]

Hegemonia kaatumassa?

Myös perinteisemmän taloustieteen edustajat ovat alkaneet tehdä oikeanlaisia havaintoja eurokriisin syistä. Yksi merkittävimmistä viimeaikaisista kontribuutioista on ollut belgialaisen ekonomistin Paul De Grauwen tutkimus, jota on siteerattu Financial Timesissa asti.

Vaikka De Grauwen paperissa ei viitatakaan suoraan neo-chartalistiseen traditioon, päätyy hän lähes yhtenevään analyysiin tämän teoriasuuntauksen edustajien kanssa. Euroalueen keskeisin ongelma on ekonomistin mukaan se, että jäsenvaltiot ovat menettäneet kontrollin valuuttaan, jossa valtion velat on laskettu liikkeelle. Tämän seurauksena rahoitusmarkkinoiden valta suhteessa valtioihin on kasvanut. Niinpä nykytilanteessa rahoitusmarkkinoiden hermostuminen ja nousevat valtionvelan korot voivat ajaa valtiot maksukyvyttömiksi rajuistakin säästötoimista huolimatta. [Read more…]