Puolikova velkasaneeraus

Käytännöllisen filosofian ja liiketoiminnan etiikan dosentti Jukka Kilpi kirjoittaa Helsingin sanomien vieraskynäartikkelissaan (28.4.2011) Europpan kriisivaltioiden velkasaneerausten eri vaihtoehdoista. Hänen mukaansa käynnissä on jo niin sanottu markkinaehtoinen velkasaneeraus, jossa kriisimaiden velkakirjoja hallussaan pitäneet sijoittajat ovat joutuneet maksumiehiksi. Toisena ääripäänä Kilpi näkee Euroopan vakausmekanismin, joka antaa kriisivaltioille lisää maksuaikaa korvaamalla vanhat velat muiden valtioiden takaamilla lainoilla. [Read more…]

Yhdysvaltojen maksuhalukkuus katoamassa

Luottoluokittaja Standard & Poor’s heilutteli pörssikursseja maailmalla ilmoittamalla viime viikolla, ettei Yhdysvaltojen valtion lainojen AAA-luokitus tule säilymään, jos kasvavalle velkakuormalle ei pian tehdä jotain. Myös Helsingin sanomien haastattelema Euroopan keskuspankin pääjohtaja Jean-Claude Trichet patisteli Yhdysvaltoja ja muita länsimaita lopettamaan velkaantumisensa. Valtioiden talouspolitiikalle esitettävät vaatimukset näyttävät kovenevan kaiken aikaa.

[Read more…]

Oma keskuspankki turvaa maksukyvyttömyydeltä

Juhana Rossi vertaili (HS 11.4.) Japanin ja Portugalin valtioiden velkaantumisasteita ja pohti, miksi raskaammin velkaantunut Japani ei ole ajautunut samanlaisiin ongelmiin kuin Portugali. Rossin mukaan tähän on kaksi selitystä. Ensinnäkin Japani on pystynyt keräämään Portugalia enemmän ”säästöjä”. Toiseksi Japani on velkaantunut pääasiassa kotimaisille sijoittajille.

Tosiasiassa kumpikaan Rossin esittämistä tekijöistä ei olennaisesti selitä, miksi sijoittajat edelleen luottavat Japaniin mutta eivät Portugaliin. Keskeisin sijoittajien luottamusta ylläpitävä tekijä on se, että Japani on velkaantunut omassa valuutassaan. Toisin sanoen Japani on lainannut sijoittajilta jenejä, joiden liikkeellelaskusta Japanin oma keskuspankki päättää. Tämän vuoksi Japanin valtio ei voi ajautua maksukyvyttömyyteen. [Read more…]