Pankit vastuuseen

Globaalin finanssikriisin ja eurokriisin puhkeamisen jälkeen liikepankit on haluttu asettaa tilille tapahtuneesta. Esitettyjä vaatimuksia voidaan pitää oikeutettuina siinä mielessä, että pankkisektori oli keskeisesti aiheuttamassa kriisiä. Itse asiassa länsimainen pankkijärjestelmä osoittautui kriisin myötä täysin epäonnistuneeksi rakennelmaksi, jonka kokonaisvaltainen reformi olisi välttämätön vakaan talousjärjestelmän luomiseksi.

Kun eurokriisi syventyi Portugalin velkaongelmien kasautuessa ja euroalueen yhteiset vakauspaketit nousivat poliittiselle agendalle, on Suomessakin vaadittu yhä aktiivisemmin eurooppalaisten pankkien asettamista vastuuseen. Vaatimuksia ovat vahvistaneet tilastot pankkien Euroopan kriisimailta saaduista korkotuloista. Pankkeja syytetään järjettömien riskien ottamisesta ongelmamaiden luototuksessa.

[Read more…]

Onko Portugali riittävä opetus?

Portugalin taloudelliset vaikeudet saivat aikaan myös poliittista liikehdintää, kun sosialisti pääministeri Jose Socrates jätti hallituksensa eronpyynnön maan presidentille keskiviikkoiltana (24.3.2011). Hallituksen esittämä lisäsäästöohjelma tyrmättiin maan parlamentissa, mikä oli viimeinen naula sosialistien johtaman vähemmistöhallituksen arkkuun.

Rajuista julkisen sektorin leikkauksista ja Euroopan keskuspankin tuesta huolimatta Portugalin tilanne velkamarkkinoilla ei ole helpottunut viimekuukausina. Keskiviikkoisen äänestyspäätöksen jälkeen maan 10-vuotisen velkakirjan hinta nousi luonnollisesti uuteen ennätykseensä. Markkinoita eivät ole pystyneet rauhoittamaan maan talouden uuteen taantumaan työntäneet leikkaukset, keskuspankin tukiostot velkamarkkinoilla, eivätkä EMU-alueen vakautuspaketit. Kestävää ratkaisua ei siis ole näköpiirissä.

[Read more…]

Krooninen inflaatiouhka

Viime vuosikymmenten talouspoliittisessa keskustelussa inflaatiota on pidetty tärkeimpänä uhkana kestävälle taloudelliselle kehitykselle. Niin kutsutun öljykriisin jälkimainingeissa 1970-luvulla tapahtunut talousajattelun murros nosti esiin uusia rahateoreettisia näkökulmia, kun monetarismi voimisti asemaansa valtavirtaisen taloustieteen sisällä. Yksi keskeisimmistä monetarismin esiin nostamista ajatuksista oli rahan tarjonnan ja inflaation välinen yhteys. Tukeutuen rahan kvantiteettiteoriaan monetaristit väittivät inflaation seuraavan aina rahan tarjonnan ylisuuruudesta taloudessa tuotettavaan arvonlisäykseen verrattuna.

Kuten tässä blogissa on osoitettu, perustui monetaristien teoria virheelliselle oletukselle rahan neutraalisuudesta suhteessa kansantalouden tuotantoon. Monetaristit olettivat myös virheellisesti rahan tarjonnan olevan eksogeenista, minkä seurauksena monetarismiin nojautuneet rahapoliittiset kokeilut epäonnistuivat pahanpäiväisesti. [Read more…]