Vihreät investoinnit

Eduskuntavaalien lähestyessä puolueet lisäävät julkisia ulostuloja esitelläkseen äänestäjille omia vaihtoehtojaan ja eduskuntavaaliohjelmiaan. Tulevaisuuteen suuntautuneen talouspoliittisen ohjelman kanssa liikkeellä ovat vihreät tarjoavat kansalaisille muun muassa raideinfrastruktuuria korjaamaan ja kehittämään tarkoitettua investointiohjelmaa. Kestävään tulevaisuuteen tähtäävin investoinnein suomalaisten hyvinvointia on tulevaisuudessa mahdollista lisätä ja kansantaloutemme kasvua kiihdyttää.

Investointien tarpeellisuudesta on vaikea olla eri mieltä. Esimerkiksi ratajärjestelmämme ongelmat ovat tulleet kaikille junalla liikkuville ja uutisia seuraaville tutuiksi. Vaihtoehtoja sen sijaan on mahdollista esittää vihreiden rahoitusehdotukselle, jonka mukaan investointirahat tulisi kerätä myymällä valtionyhtiöiden omistuksia ja kohdentamalla väylähankkeiden määrärahoja uudelleen eli luopumalla vähemmän tärkeiksi arvioiduista hankkeista.

[Read more…]

Lisää velkaa?

Vuosittain Sveitsin Davosissa järjestettävä maailman talousfoorumi on koonnut jälleen yhteen merkittävän osan maailman talouseliitistä pohtimaan globaalin talousjärjestelmän tulevaisuutta. Muutaman vuoden tauon jälkeen foorumin osallistujilla on jälleen syytä juhlaan. Finanssikriisin ja globaalin talouskriisin pahimmat vaiheet ovat jääneet taakse ja globaalin talouden valtasuhteet näyttävät pysyneen ennallaan. Vaatimuksia rahoitusmarkkinoiden sääntelyn lisäämiseksi esittävät enää vain radikaaleimmat tahot.  Voimansa palauttaunut finanssieliitti pystyy kuitenkin torjumaan nämäkin vaatimukset ja juhlat jatkuvat.

Talousfoorumissa esitellään lukuisia tutkimuksia, raportteja sekä nykyisen talousjärjestyksen voimistamiseen pyrkiviä tulevaisuussuuntautuneita ohjelmapapereita. Yksi mielenkiintoisimmista on ehdottomasti Suomenkin hallitukselle töitä tekevän McKinsey and Companyn koordinoiman tutkimusprojektin loppuraportti, joka käsittelee velan ja talouskasvun yhteyttä. Raportin johtopäätöksenä on, että maailman talouskasvun jatkuminen edellyttää reaalitalouden sektoreiden velan kaksinkertaistumista seuraavan kymmenen vuoden aikana.

[Read more…]

Totuus esiin

Eduskuntavaalien alla Suomeen on rantautunut uusi poliittisen journalismin muoto. Nyt myös suomalainen media on ottanut tehtäväkseen paljastaa poliitikkojen väitteiden, argumenttien tai heittolaukausten todenperäisyyden. Jäämme odottamaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Onko nykyinen velkaantumispolitiikka pois omasta hyvinvoinnistamme tulevaisuudessa?

Ovatko budjettileikkaukset seuraavalla vaalikaudella välttämättömiä?

Onko tasapainoitettu budjetti tärkein julkisen taloudenpidon tavoite?

Onko hallitusten holtiton ylivelkaantuminen aina kestämätöntä politiikkaa? (24.1. 2011)