Maksavatko julkisen sektorin työntekijät veroja?

sairaala_jne_2

Yksi aika ajoin toistuva keskustelu koskee sitä, maksavatko julkisen sektorin työntekijät ollenkaan veroja. Yrittäjähenkiset keskustelijat ovat yleensä sitä mieltä, että yksityinen sektori maksaa verotuloillaan kaikki julkisen sektorin kustannukset. He huomauttavat, että julkisen sektorin työntekijöiden palkat maksetaan verovaroista, joten heidän maksamansa verot ovat täysin näennäisiä.

Julkiseen sektoriin myönteisemmin suhtautuvat yrittävät väittää vastaan käyttäen yleensä hyvin sekavia perusteluja.

Maksavatko julkisen sektorin työntekijät siis veroja vai eivät? Asiaton ratkaisee!

[Read more…]

Näyttötaakasta nörtähtävästi!

bayes

Kuvat: Matt Buck CC BY-SA 2.0; Bossi CC BY-NC-SA 2.0.

And I think my head is burning
And in a way I’m yearning
To be done with all this measuring of proof.

-Nick Cave

1. Yleistä

Aina kiinnostava Allan Seuri pohtii näyttötaakan käsitettä blogissaan Harhalassa. Juttu on lukemisen arvoinen, kuten Seurin blogaukset yleensä ovat. Jutussa käsitellään näyttötaakan käsitteen hyödyllisyyttä yhteiskuntatieteessä yleisesti. Lisäksi erityisinä esimerkkeinä ovat lukukausimaksut ja alkoholipolitiikka.

Jutussa siteerataan myös Asiattoman toimituksen edustajia useassa kohdassa. Olemme julkisesti silloin tällöin käyttäneet näyttötaakan käsitettä. Luonnollisesti tarkoituksemme on sitä käyttäessämme ollut väittää, että väittelyn toisen osapuolen pitää todistaa väitteensä, ei meidän.

[Read more…]

Onko talouspolitiikka vain arvovalintoja? Plus lukukausimaksut!

Kuva: DonkeyHotey CC BY-SA 2.0

Kuva: DonkeyHotey

Ylopistojen lukukausimaksuista on syntynyt varsinainen jupakka. Jupakasta on puolestaan seurannut sivukeskustelu talouspoliittisten suositusten arvopohjasta. Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta kokonaisen jutun. Jutussa väitettiin, ettei taloustieteilijöiden poliittisuudesta osata Suomessa puhua. Lukukausimaksuja käytettiin jutussa esimerkkinä politiikkasuositusten ideologisuudesta.

HS:n jutusta syntyi käsitys, että taloustieteilijät teeskentelevät tai luulevat olevansa objektiivisia. Näin politiikkasuositusten pohjimmainen arvoriippuvuus jää havaitsematta.

Osa ekonomistin tittelillä esiintyvistä ihmisistä edustaa etujärjestöjä, yrityksiä ja lobbareita. Heidän suosituksiinsa täytyy tietenkin aina suhtautua kriittisesti.

Mutta myös riippumattomien tutkijoiden talouspoliittiset suositukset perustuvat arvovalintoihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että suositukset olisivat mielivaltaisia tai makuasioita. Joissakin tapauksissa on myös mahdollista antaa yleisiä politiikkasuosituksia. Nihilistiseen kaikki on vaan arvovalintaa ja politiikkaa -ajatteluun ei ole syytä.

[Read more…]