Maksavatko julkisen sektorin työntekijät veroja?

sairaala_jne_2

Yksi aika ajoin toistuva keskustelu koskee sitä, maksavatko julkisen sektorin työntekijät ollenkaan veroja. Yrittäjähenkiset keskustelijat ovat yleensä sitä mieltä, että yksityinen sektori maksaa verotuloillaan kaikki julkisen sektorin kustannukset. He huomauttavat, että julkisen sektorin työntekijöiden palkat maksetaan verovaroista, joten heidän maksamansa verot ovat täysin näennäisiä.

Julkiseen sektoriin myönteisemmin suhtautuvat yrittävät väittää vastaan käyttäen yleensä hyvin sekavia perusteluja.

Maksavatko julkisen sektorin työntekijät siis veroja vai eivät? Asiaton ratkaisee!

[Read more…]