Challenge not accepted, Mikko Kärnä

pulaajan

http://www.peda.net/verkkolehti/muurame/nisulanmaki/suomensodat8b?m=content&a_id=39

Kansanedustaja Mikko Kärnä jatkaa keskustelua maataloustuista aiemman blogauksemme pohjalta. Lisäksi Kärnä esittää meille melko kummallisen ”haasteen”. Harkitsimme vakavasti jaksammeko osallistua tähän ns. keskusteluun. Se on Kärnän puolelta ilmiselvästi pelkkää esiintymistä hänen omille äänestäjilleen.

Menköön nyt kuitenkin. Käydään siis Kärnän kirjoitus läpi enemmän tai vähemmän seikkaperäisesti.

[Read more…]

Onko talouspolitiikka vain arvovalintoja? Plus lukukausimaksut!

Kuva: DonkeyHotey CC BY-SA 2.0

Kuva: DonkeyHotey

Ylopistojen lukukausimaksuista on syntynyt varsinainen jupakka. Jupakasta on puolestaan seurannut sivukeskustelu talouspoliittisten suositusten arvopohjasta. Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta kokonaisen jutun. Jutussa väitettiin, ettei taloustieteilijöiden poliittisuudesta osata Suomessa puhua. Lukukausimaksuja käytettiin jutussa esimerkkinä politiikkasuositusten ideologisuudesta.

HS:n jutusta syntyi käsitys, että taloustieteilijät teeskentelevät tai luulevat olevansa objektiivisia. Näin politiikkasuositusten pohjimmainen arvoriippuvuus jää havaitsematta.

Osa ekonomistin tittelillä esiintyvistä ihmisistä edustaa etujärjestöjä, yrityksiä ja lobbareita. Heidän suosituksiinsa täytyy tietenkin aina suhtautua kriittisesti.

Mutta myös riippumattomien tutkijoiden talouspoliittiset suositukset perustuvat arvovalintoihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että suositukset olisivat mielivaltaisia tai makuasioita. Joissakin tapauksissa on myös mahdollista antaa yleisiä politiikkasuosituksia. Nihilistiseen kaikki on vaan arvovalintaa ja politiikkaa -ajatteluun ei ole syytä.

[Read more…]

Näennäismaatalous on parasta maataloutta

Kansanedustajat ovat viime aikoina keskustelleet värikkäästi maataloustuista. Keskustan Mikko Kärnä kannattaa luonnollisista syistä nykyistä varsin avokätistä järjestelmää. Tai siis kannattaa sitä pääosin. Kärnän mielestä on ongelma, että suuri osa tuista valuu ”näennäisviljelyyn, jolla ei ole tarkoituskaan tuottaa elintarvikkeita”.

Me Asiattoman toimituksessa olemme täsmälleen päinvastaista mieltä. Jos pitää valita näennäisen ja todellisen maataloustuotannon tukemisen välillä, kannatamme vankasti näennäistä.

[Read more…]